Vi øker vår effektivitet på utlegging av granulat

Vi øker vår effektivitet på utlegging av granulat

For å kunne lever bedre tjenester, kjappere og til bedre priser, har vi til 2022 sesongen gått til anskaffelse av to nye utlegger-maskiner. Dette vil halvere tiden vi bruker på å legge ut granulat, som igjen betyr kortere nedstenging av anlegget, mindre dieselforbruk, og selvsagt, halverte kostnader.

Effektiv utlegging kombinert med sirkulær SBR

TeBe Sport produserer sirkulær SBR; dette er SBR utvunnet fra gjenbrukte kunstgressbaner, hvor vi har gjennomført miljø- og funksjonstester for å gi deg som kunde trygghet og dokumentasjon på produktets kvalitet.

Ved å velge sirkulær SBR så vil du utnytte et velfungerende produkt, tilgjengelig lokalt, og dere slipper de negative miljøeffektene som oppstår dersom man må produsere opp nytt SBR og frakte det tusenvis av kilometer til din bane.

Les mer om vår sirkulære SBR her og om de økonomi- og miljøfordeler det faktisk er ved å ta et bevisst valg rundt bærekraft.

Vi jobber med mål om det beste for banen, spillerne og miljøet

Hvert år gjennomfører vi drift og vedlikehold på over 200 kunstgressbaner, fra Lillestrøm i Sør til Karasjok i Nord. Hver bane er unik, og når vi er på plass utfører vi ofte en kombinasjon av reparasjoner, dyprens og påfyll av granulat. Lurer du på mer om disse tjenestene, begynn å lese om dyprens ved å følge denne linken.

Etter vi har vært på banen din, så utarbeider vi en teknisk servicerapport som oppsummerer tilstanden til banen fra et drifts-, vedlikeholds- og miljøperspektiv. Basert på denne får du nødvendig informasjon om tilstander som kan skade banen, spillere eller miljøet, og kan selv planlegge hva du ønsker å gjøre, og når du ønsker å gjøre det.

Ønsker du informasjon eller et uformelt tilbud av oss?

Da er det selvsagt bare å ta kontakt!

Kontaktinformasjonen vår finner du her