Verdals kunstgressbaner i gode hender

Verdals kunstgressbaner i gode hender

En fantastisk dag i Verdal med en entusiastisk gjeng som skal gjennomføre daglig vedlikehold og oppsyn med kunstgressbanene i Verdal. Gjennom dette kurset har de fått innføring i gode rutiner, verktøy og arbeidsprosesser for

• Daglig vedlikehold, utlegging og gjenvinning av gummigranulat, oppmyking og dyprens av banene.
• Løsninger og rutiner for oppsamling og gjenbruk av gummigranulat.
• Vinterdrift.
• Gode klubbvaner og gode brukervaner.