Vedlikehold er en viktig faktor for å oppnå bærekraftige kunstgressbaner

Vedlikehold er en viktig faktor for å oppnå bærekraftige kunstgressbaner

To typer slitasje som dominerer

Det er to faktorer som primært påvirker en kunstgressbanes levetid; mekanisk og kjemisk slitasje.

Mekanisk slitasje vil forekomme fra manglende og dårlig vedlikeholdsarbeid i kombinasjon med bruk av banen, mens kjemisk slitasje forekommer basert på prosessene rundt kjøling og oppvarming av kunstgresset. Spesielt UV-stråling ble funnet til å være en av de størst påvirkende faktorene som fører til kjemisk degradering

Vedlikehold og bærekraft

Slitasje, og dets påvirkning på en kunstgressbanes levetid, er et av områdene det må fokuseres på for å ta viktige skritt mot bærekraftige idrettsanlegg. Dersom en bane maksimerer sin levetid, så reduserer og minimerer man råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk for aktivitetsflatens totale levetid og livsløp.

DRIVE – Verktøy for reduksjon av slitasje

Med dette som bakgrunn har TeBe Sport, sammen med klubber og kommuner over hele Norge utviklet DRIVE, verdens første DIGITALE BANEMESTER. Med DRIVE vil man få både kunnskap og verktøy til å sikre at drift og vedlikehold gjennomføres på en slik måte at levetiden forlenges, levetidskostnadene reduseres og miljøavtrykket minskes! les mer om DRIVE her

Ønsker du å lese rapporten i sin helhet, så til Gode Idrettsanlegg sine sider, link finner du nedenfor:

https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/hva-gjor-kunstgresset-ditt-slitt