Trøndelag fylkeskommune – Eksempel på utfylt sjekkliste for søknad om spillemidler (godeidrettsanlegg.no)

Trøndelag fylkeskommune – Eksempel på utfylt sjekkliste for søknad om spillemidler (godeidrettsanlegg.no)

Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2020 nye retningslinjer for hvordan spillemidler til idrettsanlegg skal prioriteres. Fra nå skal de som søker om spillemidler i Trøndelag fylle ut en sjekkliste, og legge ved denne som et vedlegg til søknaden

Les mer på godeidrettsanlegg.no