TeBe Sport har oppnådd ISO-14001 sertifisering for sitt Miljøledelsessystem

TeBe Sport har oppnådd ISO-14001 sertifisering for sitt Miljøledelsessystem

TeBe Sport har satt seg noen spenstige mål om å sikre kvalitet i alle ledd, være ansvarlig for idrettsglede og for å drive frem bærekraftige løsninger for menneske og miljø. For å gjøre dette må vi jobbe systematisk for å utnytte alle våre ressurser maksimalt, samt utvikle og levere produkter og tjenester som bidrar til økt bærekraft og redusert miljøbelastning både ved TeBe Sport, på anleggene, på idrettsflatene og hos våre kunder.

For å både sikre at vi jobber på en slik måte at verdier og miljø er ivaretatt, og for at våre kunder skal kunne sette formelle miljøkrav til TeBe Sport og alle sine underleverandører, har vi valgt å etablere et Miljøledelsessystem og sertifisere oss i henhold til ISO-14001:2015

Og, etter en lengre periode og prosess med implementering, eksekvering og sertifisering er vi nå stolte av å kunne vise frem vårt ISO-14001:2015 sertifikat