TeBe Sport fortsetter å fremme bærekraft innen kunstgressbransjen: resertifisert i henhold til ISO 14001:2015

TeBe Sport fortsetter å fremme bærekraft innen kunstgressbransjen: resertifisert i henhold til ISO 14001:2015

Vi er stolte av at TeBe Sport igjen har blitt resertifisert i henhold til ISO 14001:2015, en anerkjennelse som understreker vår forpliktelse til miljøledelse og bærekraftige praksiser, spesielt innen drift, vedlikehold og avhending av kunstgress.

ISO 14001:2015-sertifiseringen bekrefter at vårt miljøledelsessystem møter de høyeste internasjonale standarder. Det er et bevis på våre anstrengelser for å minimere vår påvirkning på miljøet og forbedre vår miljømessige ytelse over hele linjen – fra hvordan vi leverer produkter og tjenester, til hvordan vi håndterer avhending av kunstgress.

Gjennom vårt arbeid forlenge levetiden, økt gjenbruk og sirkularitet for kunstgress, fokuserer TeBe Sport på følgende nøkkelområder:

  • Bærekraftig drift og vedlikehold: Implementering av miljøvennlige metoder for drift og vedlikehold av kunstgress, som sikrer lang levetid og minimal miljøpåvirkning.
  • Innovasjon i avhending og resirkulering: Vi leder an i utviklingen av bærekraftige løsninger for avhending av kunstgress, inkludert fremme av resirkuleringsmetoder som reduserer avfall og gjenbruker materialer.
  • Forpliktelse til kontinuerlig forbedring: Vi forplikter oss til kontinuerlig å vurdere og forbedre våre miljøprestasjoner, med mål om å redusere vårt fotavtrykk ytterligere og fremme bærekraft innen industrien.
  • Risikostyring og forebygging: Gjennom effektiv risikostyring identifiserer og håndterer vi miljørisikoer forbundet med kunstgress, for å beskytte naturressurser og forebygge forurensning.
  • Engasjement og opplæring av ansatte: Ved å øke bevisstheten og kunnskapen om bærekraftige praksiser blant våre ansatte, sikrer vi at miljøansvarlighet er en integrert del av vår kultur.

Resertifiseringen under ISO 14001:2015 er et kraftfullt bevis på vårt engasjement for miljøledelse og vår dedikasjon til å forbedre miljøet for fremtidige generasjoner, spesielt innen den viktige sektoren for kunstgress. TeBe Sport forplikter seg til å være en pioner for bærekraftige løsninger i vår bransje, og vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med å verner om mennesker, verdier og det miljøet vi alle deler.