SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKTER SØKER INPUT FRA BRUKERNE

SPENNENDE UTVIKLINGSPROSJEKTER SØKER INPUT FRA BRUKERNE

TeBe Sport har sammen med våre partnere startet utviklingen av noen spennende nye produkter og tjenester. Disse har alle mål om å aktivere og informere besøkende, spillere, og driftsorganisasjonen av kunstgressbaner til å fremme innsamling av gummigranulat, redusere tilsiget av nytt og redusere driftskostnader.

Det første produktet er en familie av skilt og merking på og rundt et idrettsanlegg, med noen skilt med spesiell fokus på kunstgress og granulat. Disse skal bidra til å fremme gode holdninger hos brukerne av anleggene, samt inspirere og aktivere dem gjennom å aktivt bidra til å ha kontroll på både søppel og gummigranulat. Resultatet blir blant annet

  • mindre søppel på banene
  • redusert svinn og økt gjenvinning av gummigranulat
  • reduserte kostnader for drift og vedlikehold

Vårt andre utviklingsprosjekt tar for seg å implementere et enkelt skybasert  drift- og vedlikeholdssystem for idrettsanlegg, inkludert kunstgressanlegg. Her vil driftsorganisasjonen dokumentere, ha oversikt over tiltak, samt se trender og forbedringer rundt drift og vedlikehold av anleggene. Denne vil inneholde blant annet

  1. En vedlikeholdsplanlegger som angir og varsler behov for vedlikehold basert på bruksmønsteret på banen, og en vedlikeholdslogg med dokumentasjon og visualiseringer av gjennomførte tiltak og dets kostnader.
  2. En oversikt over nytt, gjenbrukt og forsvunnet gummigranulat, på både bane- og klubbnivå
  3. Enkel innlegging av de tiltak eller investeringer man gjennomfører, som igjen vil være med å fortelle noe om drift, vedlikehold og levetid på banen, eksempelvis; salting, dyprens, reparasjoner, innkjøp av nytt granulat, gjenbruk av oppsamlet granulat, investering i utstyr, osv.
  4. Visualisering og sammenligning mellom uker, måneder og år for å få oversikt over, og kommunisere, de positive effektene på både økonomien og miljøet man har oppnådd gjennom de de tiltak man har innført.

Har du, din organisasjon eller klubb ideér som dere ønsker å få implementert, utfordringer dere ønsker å få løst som kan passe inn i disse rammeverkene, eller rett og slett ønsker å ta en aktiv rolle i uttesting og tilbakemelding på de nye produktene, så ikke nøl med å ta kontakt!