Sirkulære ballbinger og nærmiljøanlegg blir til gode spilleflater og vår returordning gir ett helgrønt fotavtrykk

Sirkulære ballbinger og nærmiljøanlegg blir til gode spilleflater og vår returordning gir ett helgrønt fotavtrykk

Over hele landet er det ballbinger og nærmiljøanlegg som for lengst har gått ut på dato. De har begynt å bli både utrivelige og mulig skadelige å bruke. Som oftest er bakgrunnen økonomiske eller praktiske hensyn, som høye kostnader for nytt kunstgress, eller usikkerhet og kostnad med å fjerne det gamle gresset.

Gjennom Norges første (og eneste) tjeneste som tilbyr både mottak, gjenbruk og materialgjenvinning av kunstgresset, er det nå mulighet til å levere inn deres gamle gress, og i retur få tilgang til sirkulært kunstgress, sand, ifyll og dempematter til å bygge opp en ny spille- og aktivitetsflate

Tilpassede kunstgresspakker

Brukt kunstgress fra baner hvor man spiller kamper i topp-seriene, byttes gjerne etter 4-6 år. Dette fordi de da ikke lenger møter de nødvendige FIFA Quality PRO funksjonskrav. Dette gresset har fortsatt meget god funksjonsverdi og har 6-10 gode år igjen som en god spilleflate. Dette produktet er meget godt egnet til gjenbruk i ballbinger, nærmiljøanlegg, på lekeplasser, discgolfbaner, og tilsvarende bruk.

TeBe Sport tilbyr komplette sirkulære kunstgresspakker som består av flott sirkulært kunstgress, gjenbrukt sand og gjenbrukte dempematter. Men denne pakken kan man etablere, eller oppgradere en ballbinge, et nærmiljøanlegg eller en aktivitetsflate, med et minimalt miljøfotavtrykk og så lav prislapp som mulig. Vi tilbyr selvsagt også installasjon, men passer det ikke inn i planen, sender vi med nødvendig lim, limbånd og en instruksjonsmanual, slik at dere kan installere banen selv.

Returordning på deres gamle kunstgress

Det gamle gresset deres tar vi i retur, og sikrer at dette får en rettferdig og ansvarlig behandling opp imot hva som vil ivareta miljø og økonomi best mulig. Dette er som oftest enten material- eller energigjenvinning, avhengig av type, kvalitet og alder på gresset. Dere får kort tid etter tilsendt deres bærekraftsrapport. Denne dokumenterer at dere har levert gresset til godkjent mottak, samt oppsummerer og beskriver skjebnen og de positive miljøeffektene ved innlevering og gjenbruk av sirkulære produkter og råvarer i nye spilleflater