Reparasjon av skader

Reparasjon av skader på utstyr eller idrettsanlegg

Forleng levetiden, reduser driftskostnadene og hindre skader eller ulykker for spillere og besøkere

REPARER SKADENE TIDLIG

For å hindre at det blir permanent og langsiktig skade på ustyr og anlegg bør reparasjon gjennomføres så tidlig som mulig. Slitasje eller skader på ustyr og bane kan medføre ulykker for både spillere og besøkende

HVA

Reparasjon av skader eller slitasje på utstyr, kunstgressdekket eller tilstøtende anlegg

HVOR OFTE

Ved behov, men så tidlig som mulig så ikke skaden blir større enn nødvendig. Regelmessige inspeksjoner anbefales

NÅR

Kan gjennomføres uavhengig av været

TIDSBRUK

Avhengig av type skade og tilgang på reservedeler eller utstyr for reparasjon

Se vår produktkatalog for alle våre produkter innen reparasjon av bane og utstyr

Vi har samlet alle våre enkeltstående produkter, pakkeløsninger og serviceavtaler i en egen produktkatalog