Produksjonsleder

Vi søker kollega  med bakgrunn som INDUSTRIMEKANIKER som skal ha rollen som

DRIFTS- og PRODUKSJONSLEDER

Mai-Juni 2021

for Norges (og verdens) første bærekraftige or sirkulære løsning for gjenbruk og resirkulering av gammelt kunstgress


Vi søker en ansvarlig og humørfylt Industrimekaniker (eller tilsvarende erfaring og kompetanse) som vil få ansvaret for drift, vedlikehold og leveranse av Norges første mobile løsning for gjenbruk og resirkulering av gamle kunstgressbaner. Du vil få totalansvar for et helt unikt prosessanlegg, den første i sitt slag i verden, som både lokalt og nasjonalt gjør om gamle kunstgressbaner fra avfall til nye verdifulle råvarer. Råvarene gjenbruker vi på nye eller eksisterende idrettsflater, eller blir til viktige råvarer for norsk industri og lokale arbeidsplasser.

Last ned stillingsbeskrivelsen her

Hva vil din rolle og oppgaver være?

Du vil være leder for operasjonell drift, gjennomføring og leveranse av verdens første mobile tjeneste inne gjenbruk og resirkulering av gammelt kunstgress.  Du vil ha ansvar for en “smidig” gjennomføring av oppdraget og arbeidsteamet on site, samt drifts- og vedlikeholdsansvar for vår unike maskin. Fokus på HMS, kvalitet og kontinuerlige forbedringer vil være viktig, og du vil få en viktig rolle videreutvikling og forbedring av våre produkter og tjenester

Hva slags tjeneste og teknologi vil du ha ansvar for?

Tjenesten leveres over hele landet, og bidrar til at gammelt kunstgress ikke ender opp som avfall, men som viktige råvarer til både idretten og Norsk indusri. Teknologien for å få dette til, også kjent som LOKI, er utviklet i samarbeid med vår italienske partner. I fellesskap selger og markedsfører vi denne teknologien og maskinen til andre deler av verden.


Nedenfor finner du linker til litt mer informasjon om både LOKI og om tjenesten

Les mer om LOKI herLes mer om tjeneste du vil være ansvarlig for her

Hvordan kan jeg søke?

Send inn en søknad, samt CV, til følgende epost:
oddbjorn@tebesport.no

Har du spørsmål om TeBe sport, stillingen, tjenesten eller rollen?

Kontakt Oddbjørn, på telefon 932 24 461 eller epost oddbjorn@tebesport.no