Inspeksjon og tilstandsrapportering

Inspeksjon og tilstandsrapportering

Inspeksjon og tilstandsrapport på idrettsanlegg

 

Beskrivelse

TeBe gjennomfører inspeksjon av ditt anlegg hvor vi vurderer behovet for dyprens av banen, påfyll av ifyll, reparasjon av skader, eller lokale tiltak for å samle opp og gjenbruke mer granulat. Etter hver inspeksjon får du en tilstandsrapport med våre anbefalinger og veien videre diskuteres og avtales basert på dette. Som en naturlig del av alle tjenester vi tilby, utarbeider vi en tilstandsrapport etter hver jobb vi gjennomfører.

Hvorfor:

Hovedgrunnene til å gjennomføre inspeksjoner er

  • Få kontroll på tilstanden til din bane, ta valg basert på fakta og anbefalinger
  • Øke levetiden på banen
  • Redusere skader og helseplager
  • Øke spillergleden

Hvor ofte:

Inspeksjoner bør gjennomføres 2-3 ganger i året for sommeranlegg, og 4-6 ganger i året for helårsanlegg. Dette avhenger også av aktivitetsnivå på anlegget.

Hvordan:

Vi går over banen, og tilstøtende anlegg og utstyr, og utarbeider en tilstandsrapport. Rapporten inneholder dokumentasjon gjennom bilder og anbefalinger gitt av våre fagfolk.

Når:

Kan gjøres uavhengig av vær

Hvor lenge :

En inspeksjon av en bane tar ca 0,5 til 1,5 timer, avhengig av antall baner og størrelse på anlegget.