Dyprens av 11’er kunstgressbane

Dyprens av 11’er kunstgressbane

Dyprens av innendørs eller utendørs 11’er bane

 

Kategori:

Beskrivelse

Gjennom dyprens vil vi fjerne fremmedlegemer som ikke skal være nede i dekket, slik som sand, søppel, snus og tyggegummi. I tillegg så vil også biologisk materiale fra mennesker og dyr, som døde hudrester, hår og blod, renses bort. For innendørs baner vil en dyprens forbedre luftkvaliteten gjennom å fjerne mye av svevestøvet som kan fremkalle luftveisrelaterte helseplager.

Last ned vår brosyre for å lese mer dyprens og muligheten for rammeavtale: Brosjyre – Dyprens

Hvorfor:

Hovedgrunnene til å gjennomføre dyprens er å

  • Øke levetiden på banen
  • Redusere skader og helseplager gjennom et ujevnt og urent dekke
  • Øke innendørs luftkvalitet slik at innendørsaktivitet ikke leder til luftveisrelaterte helseplager
  • Øke spillergleden gjennom et rent og jevnt dekke

Hvor ofte:

Alle kunstgressflater må dyprenses minst en til to ganger pr. år avhengig av bruksfrekvensen og miljøet rundt banen. Innendørshaller må dyprenses enda oftere for å redusere svevestøvet.

Hvordan:

I denne rense-prosessen går vi dypt nede i banen med en roterende børste avhjulpet av maskinens sugeturbin. På denne måten får vi med hår, hudrester og miljøavfall som rester av fugleskitt og planter, i tillegg til søppel og småstein der hvor det er et problem.

Når:

Dyprens må gjøres på dager uten nedbør

Hvor lenge :

Dyprens av en bane tar mellom 2 og 5 timer, avhengig av grad av forurensning og størrelse på banen