PAXTeller

PAXTeller
Automatisk telling av besøkende og brukere av aktivitetsflater

Med PAXTeller vil du kunne telle antall personer som går ut og inn av din hall, anlegg eller idrettsflate, eller hvor mange som benytter seg av tur- og friluftsstier, sommer og vinter

Få tilgang til fakta rundt besøkende og bruk

PAXTeller installeres enkelt, innendørs eller utendørs, og starter øyeblikkelig å telle antall passeringer. Bruk informasjonen til å ha kontroll over hvor mange som er inne i hallen, som bruker en tursti, eller når besøkende ankommer før en kamp

Del aktiviteten enkelt på facebook eller nettsider

Det har aldri vært enklere å vise aktiviteten dere er med på å skape, og gjøre dette tilgjengelig for omverdenen gjennom eksempelvis facbook, eller på deres nettsider. Her får besøkende en kjapp og enkel oversikt over alle tellepunktene, hvor mange som er der i dag og som har vært der historisk. Se eksempel på en slik side her

PAXTellerne installeres på 1-2-3

En sensor – mange muligheter

Data fra PAXTellereren kan brukes som fakta og input i et storta antall situasjoner

Besøks- og burksstatestikk

Hvor mange er i hallen, på badeplassen eller i marka; i sanntid eller historiske data

Bevegelsesmønster

I hvilken retning beveger menneskene seg, og når?

COVID-19 tiltak

Varsling på hvor mange som er inne, som en del av COVID-19 tiltak

Beredskap

input til beredskapspersonnel  ved uønskede hendelser

Planlegging

Tilpass tilbud og personnelbehov basert på når besøkende og utøvere ankommer

Varsling

Få varsling dersom det er aktivitet i perioder eller på tidspunkt hvor det ikke skulle forekomme

Steg 1 – Identifiser hva du ønsker å telle

Basert på dette så finner vi i fellesskap ut hvor sensorene bør monteres og hvor mange du trenger.

Steg 2 – Du eller vi installerer PAXTellerne

Systemet kommer med monteringsbrakette for både vegg, gulv og tak, for enkel og sikker installasjon. Oppkoblingen er trådløs og går over et sikkert nettverk med både vanlig LAN og 4G backup.

Steg 3 – PAXTeller teller, presenterer og rapporterer

Du får din egen DRIVE løsning hvor du får tilgang til alle data, rapporter og support ved behov

Kontakt oss for å få informasjon eller tilbud på PAXTeller, HallMonitor eller begge