Oppsamling av gummigranulat

Granulat i et kontrollert kretsløp

Hindre granulatet fra å forlate baneområdet og redusert driftskostnader gjennom økt gjennbruk

90% AV GRANULATET KAN GJENBRUKES

Kunstressanlegg står for 1600 tonn av norges årlige utslipp av mikroplast. Det er mulig å redusere dette med opp til 90% dersom det innføres verktøy og arbeidsprosesser som hindrer granulatflukt, samt jobber med kulturbygging rundt en klar og tydelig miljøprofil. TeBe Sport leverer utstyr for oppsamling fra dreneringskummer, spillere, besøkere og ved snømåking/deponering, samt innsamling og lagring for økt gjennbruk, i tillegg til skilting og merking av anlegget

HVA?

Implementering av verktøy, merking og arbeidsprosesser for å redusere svinnet av gummigranulat og øke gjenbruken

HVOR OFTE

Ved nybygg eller på baner uten innarbeidede verktøy eller rutiner for oppsamling av gummigranulat

NÅR

Kan gjennomføres uavhengig av værforhold. En del verktøy krever tilgang til drenersingskummer og deponeringsområde

TIDSBRUK

0.5 til 1 time per bane

Vi samarbeider med miljobaner.no for leveranse av gode verktøy og løsninger for håndtering av gummigranulat

MILJOBANER.NO
LOREM IPSUM DOLOR

Se vår produktkatalog for alle våre produkter innen oppsamling, innsamling og lagring av gummigranulat

Vi har samlet alle våre enkeltstående produkter, pakkeløsninger og serviceavtaler i en egen produktkatalog