Oppsamling av gummigranulat

Granulat i et kontrollert kretsløp

Hindre granulatet fra å forlate baneområdet og redusert driftskostnader gjennom økt gjennbruk

90% AV GRANULATET KAN GJENBRUKES

Kunstressanlegg står for 1600 tonn av norges årlige utslipp av mikroplast. Det er mulig å redusere dette med opp til 90% dersom det innføres verktøy og arbeidsprosesser som hindrer granulatflukt, samt jobber med kulturbygging rundt en klar og tydelig miljøprofil. TeBe Sport leverer utstyr for oppsamling fra dreneringskummer, spillere, besøkere og ved snømåking/deponering, samt innsamling og lagring for økt gjennbruk, i tillegg til skilting og merking av anlegget

HVA?

Implementering av verktøy, merking og arbeidsprosesser for å redusere svinnet av gummigranulat og øke gjenbruken

HVOR OFTE

Ved nybygg eller på baner uten innarbeidede verktøy eller rutiner for oppsamling av gummigranulat

NÅR

Kan gjennomføres uavhengig av værforhold. En del verktøy krever tilgang til drenersingskummer og deponeringsområde

TIDSBRUK

0.5 til 1 time per bane

Vi har et stort utvalg av produkter innen oppsamling, innsamling og lagring av gummigranulat

Nedenfor kan dere lese om våre produkter og løsninger for å holde granulatet i et kontrollert kretsløp. Har du spørsmål, eller behov for tilpasninger, så ta kontakt med oss direkte

Granulatstøvsuger

TeBe Sport og SpillTech tilbyr markedets mest effektive og portable verktøy for å suge opp plastholdig løst ifyllmateriale som har kommet på avveie. Med Granulatoppsugeren kan man samle opp granulatet fra asfalt, grus, gress og områder hvor granulatet ikke skal befinne seg. Med en kraftig syklon, gode munnstykker og unik mobilitet, kan man effektivt gjennomføre innsamling med tilhørende innlevering eller tilbakeføring til banen.

Last ned brosjyren her

Spillersluser

Vi har utviklet et sett med stasjoner og sluser for rensing av spillere og personell med granulat i sko eller på klærne. Slusen installeres enkelt ved utgangen av banen, inngangen til garderober eller anlegg, eller inn/ut av baneområdet. Slusen tilpasses i både bredde og lengde, samt utstyr, slik at spillere og besøkende “tvinges” gjennom for å gjøre renseprosessen så enkel og tilgjengelig som mulig. Det er ikke behov for mekanisk- eller gravearbeid for installasjon

Les mer i vår brosjyre

Kjøresterke sluser

Våre kjøresterke sluser benyttes for å redusere mengden granulat som blir med kjøretøy som ferdes inne på kunstgressbene. Slusene er enten toppmonterte eller gan installeres i forhåndsstøpte kar. De kan tilpasses i både bredde og dybde, samt ønsket akseltrykk.

Kontakt oss for mer informasjon

Skilt for å aktivere og engasjere

TeBe´s skiltserie er utviklet for å bidra til kunnskap og bevissthet, og være synlige i og rundt områdene hvor brukere eller målgruppene ferdes. Målet er å informere og inspirere til gode holdninger og rutiner i forbindelse med håndtering av plastikk/søppel. De oppordrer alle til å bidra til å gjennomføre en handling «der og da», og skape et fellesskap rundt mål og måloppnåelse rundt miljørettede tiltak.

Les mer i vår brosjyre

Kumfilter

Vårt granulatfilter plasseres i dreneringskummer rundt kunstgressbanen. Produktet samler opp over 70% av granulatet før det forsvinner ned i avløpet, og holder det tørt for å redusere forvitring. Filteret har to ulike maskedimensjoner, for optimal oppsamling og lagring, og kommer i ulike størrelser og utforming, tilpasset deres dreneringskummer

Les mer i vår brosjyre

Vi samarbeider med miljobaner.no for leveranse av gode verktøy og løsninger for håndtering av gummigranulat

MILJOBANER.NO