Nyheter

Paller laget av resirkulerte kunstgressbaner benyttes til å skape verdi for breddeidretten

TeBe Sport har utviklet en oppskrift for å benytte materialgjenvinne resirkulerte kunstgressbaner til å produsere opp solide europaller i plastikk. Disse er robuste, tåler høy belastining og er godkjent for bruk til å transportere mat og medisiner. Hvordan kan man gjøre avhending av kunstgress enda mer sirkulært Vi i TeBe sport lever og ånder for…
Read more

Bærekraftig styring av undervarme til kunstgress – Field Smart bruker værdata til å redusere energikosten

Undervarme til kunstgress er en veletablert løsning for å oppnå baner med gode spilleforhold til både topp og bredde, gjennom en lang og varierende vinter. Men, mange har erfaring med at dette verktøyet er forbundet med betydelig antall timer og store og uforutsette kostnader som ofte leder til man rett og slett ikke orker eller…
Read more

Vi tilbyr nå rens og vedlikehold av padeltennisbaner

Padeltennis er ett av de verdens mest voksende idrett i form av spilleflater og utøvere. Sporten har sitt opphav i Mexico, hvor Enrique Concuera bestemte seg i 1969 for å bygge om squashbanen som han hadde i hjemmet sitt med elementer fra tennis. Fra denne spede start har padel blitt et verdensfenomen, som kan eksemplifiseres…
Read more

Granulatsperre av resirkulert kunstgress for å møte Miljødirektoratets nye regler for plastholdig løst fyllmateriale

TeBe Sport er norges første tilbyder av bærekraftig avhending av utslitte kunstgressbaner. Vi har satt oss som mål om å jobbe i mot gjenbruk og materialgjenvinning av 100% av kunstgressbanene som vi tar i mot fra hele landet. Vårt nyeste produkt, lansert under merkevaren GreenMatter Granulatsperre, er en løsning for å møte Miljødirektoratets nye krav…
Read more

Bærekraftig mottak og gjenbruk av ballbinger og nærmiljøanlegg

Fokuset på å sikre at kunstgresset og dets ifyll skal gjenbrukes og materialgjenvinnes er like stort for nærmiljøanlegg som for bare storekunstgressbaner. Sand og ifyll må separeres ut, renses, separeres og pakkes i big-bags, slik at det er klart for gjenbruk på nye eller eksisterende anlegg. Matten kan materialgjennvinnes og kan da ende opp i…
Read more

Bestillerkompetanse – hvordan oppnå en bærekraftig avhending av kunstgress?

TeBe Sport har siden 2019 jobbet med å utvikle teknolgi, produkter og tjenester for å utvikle en mer bærekraftig avhending av kunstgress. Dette inkluderer alle deler av prosessen, fra banen rulles opp og fraktes bort, til råvarene fra kunstgresset er re-introdusert i et kontrollert og sirkulært livsløp. I denne prosessen har vi gått opp stien…
Read more

Etter nesten to år med planlegging er nå en norsk løsning for bærekraftig avhending av kunstgress en realitet

Mai 2021 tok vi i mot verdens første mobile prosessanlegg for å prosessere, gjenbruke og resirkulere 100% av en utslitt kunstgressbane. LOKI hadde sin signingsferd på Notodden og jobbet seg gjennom tonn på tonn med kunstgressruller, før den flyttes videre til neste operasjon. Med LOKI kan banene prosesseres lokalt, ifyllet (sand og gummigranulat/kork/olivenstein/hamp) renses, tørkes,…
Read more

Nesten 30% av årlig utslipp av mikroplast er fra kunstgress, men forbrukerne fokuserer primært på plast

Kilde: forskning.no Nesten tre fjerdedeler av mikroplasten i Norge kommer fra bildekk. Den oppstår enten som dekkslitasje på veiene eller fra granulat på kunstgressbaner. Folk flest, derimot, de er mest opptatt av plastemballasje. I virkeligheten er det helt andre steder mikroplasten kommer fra. Konsulentselskapet Mepex har nettopp levert en ny rapport på oppdrag fra Miljødirektoratet…
Read more

NTNU SIAT og TeBe Sport samarbeider om utvikling av løsning for økt gjenbruk og resirkulering av norske kunstgressbaner

NTNU SIAT og TeBe sport har startet opp et forskningsprosjekt, med støtte fra Trøndelag fylkeskommune, med mål om å utvikle en praktisk metode for å vurdere restkvaliteten til en kunstgressbane og dets innfyll. Resultatet av dette prosjektet vil være økt gjenbruk av både kunstgressmatten, dempematten, sanden og gummigranulatene. Bakgrunn for prosjektet Kunstgress har blitt ett…
Read more

Nye regler for håndtering av plastholdig løst fyllmateriale (SBR/TPE/EPDM) er nå vedtatt

Den lenge diskuterte forskriften fra Miljødirektoratet som omhandler nye regler for håndtering av plastholdig innfyll på idrettsbaner er nå vedtatt av Stortinget, og trer i kraft fra 1.juli 2021. Man antar at kunstgressbanene er en av Norges største enkelt-kilder til utslipp av mikroplast, som skyldes at det plastbasert granulatet (SBR/TPE/EPDM) forsvinner ut i naturen og…
Read more