Nyheter

TeBe Sport fortsetter å fremme bærekraft innen kunstgressbransjen: resertifisert i henhold til ISO 14001:2015

Vi er stolte av at TeBe Sport igjen har blitt resertifisert i henhold til ISO 14001:2015, en anerkjennelse som understreker vår forpliktelse til miljøledelse og bærekraftige praksiser, spesielt innen drift, vedlikehold og avhending av kunstgress. ISO 14001:2015-sertifiseringen bekrefter at vårt miljøledelsessystem møter de høyeste internasjonale standarder. Det er et bevis på våre anstrengelser for å…
Read more

Bærekraftige Milepæler: TeBe Sport ledet an i gjenbruk og materialgjenvinning i 2023

I løpet av 2023 markerte vi et betydelig skritt fremover for bærekraft og sirkularitet, med nesten 40 kunstgressbaner som fant veien til TeBe Sport for gjenbruk og materialgjenvinning. Det representerer mer enn 200 000 kvadratmeter med kunstgress, inneholdende nesten 3 000 tonn sand og 1 500 tonn med SBR, TPE, eller EPDM. Kunstgress og miljøutfordringer…
Read more

EU strammer inn: Fullstendig forbud mot plast- og gummiinnsats i kunstgressbaner fra oktober 2031

En av de mest signifikante endringene som vil prege det norske fotballmiljøet, er det vedtatte EU-direktiv som introduserer et totalforbud i Oktober 2031 mot bruk av plast- og gummiinnsats i kunstgressbaner. Hva betyr dette for alle som vurderer å kjøpe, som eier eller drifter kunstgressbaner med plastholdig løst ifyll? Detaljer rundt forbudet Fra 17. oktober…
Read more

Gjør om gammelt kunstgress til kule fallunderlag!

Visste du at det gamle kunstgresset som fotballspillere løper på kan få et helt nytt liv? Sammen med selskapet Alien Rubber har TeBe Sport testet og verifisert bruken av SBR-gummi fra utrangerte kunstgressbaner og gitt det en ny misjon – som gode fallunderlag under lekeplasser, klatreparker, og mer. Dette er ikke bare smart og bærekraftig,…
Read more

Sirkulært kunstgress på landets første driving range for discgolf i Sandnes

Sandnes Disck Golf Klub har åpnet Norges første driving range og klubbhus for Discgolf. Dette unike anlegget gir muligheter for både store og små, amatører og profesjonelle, til å forbedre teknikken og øke presisjonen i kastene. Det er også en perfekt måte å teste ut nye frisbeeer og finne den som passer best for ens…
Read more

Etablering av TeBe Sport Ålgård

Vi er veldig glade og stolte over å kunne ønske TeBe Sport Ålgård velkommen som det nyeste tilskuddet til TeBe-familien. Sammen med våre dyktige kolleger Preben, Stian og Tor Reidar, kan vi nå tilby våre tjenester med en operasjonsbase i Rogaland. Dette betyr at Sør- og Vestlandet får enklere tilgang til TeBe Sports kunnskap og…
Read more

Effektiv løsning for å beholde gresset og bytte ifyllet

I mange prosjekter kan det være den beste løsningen å separere fyllmaterialet fra kunstgresset mens banen fortsatt ligger på plass. Dette kan være fordi sand og/eller granulatet skal byttes ut, mens gresset skal brukes videre, eller at sand og fyll skal benyttes lokalt på en ny bane, mens kunstgresset skal avhendes. Det kan også være…
Read more

Ny rapport fra Miljødirektoratet på omfang, aktører og løsninger for avhending av kunstgress

Mepex har på vegne av Miljødirektoratet utarbeidet en rapport som kartlegger avfallsomfanget, aktører og tilgjengelige løsninger for kassert kunstgress og plastholdig, løst fyllmateriale i det Norske markedet. Bakgrunnen er at kunstgressbaner er regnet som den nest største, landbaserte kilden til utslipp av mikroplast. Om lag 6 000 tonn gummigranulat lekker ut fra norske kunstgressbaner hvert…
Read more

Foreløpige resultater fra granulatsikring av kunstgress på Silkeborgbanen i Danmark

Som en del av den pågående EU prosessen rundt regelverket for bruk av plastholdig løst ifyll (e.g. SBR/TPE/EPDM) i kunstgress, har Teknologisk institut, Sweco og det danske fotballforbundet (DBU) gått sammen på Silkeborgbanen i Danmark for å samle fakta rundt granulatsikring. Basert på ett løsningene som vurderes av EU-kommisjonen, så er det et forslag om…
Read more

Guide på registrering av aktivitet og utnyttelse

Vurderer dere å begynne å måle anleggsbruken i for eksempel fotballbaner, idrettshaller eller trimparker? Da kan denne guiden fra godeidrettsanlegg.no være hjelp på veien! Om guiden Guiden beskriver først hvorfor aktivitet i idrettsanlegg burde registreres, før den går videre til fremgangsmåter for å registrere aktivitet. Avslutningsvis følger erfaringer rundt aktivitetsregistrering, samt en liste med ulike…
Read more