Nye regler for håndtering av plastholdig løst fyllmateriale (SBR/TPE/EPDM) er nå vedtatt

Nye regler for håndtering av plastholdig løst fyllmateriale (SBR/TPE/EPDM) er nå vedtatt

Den lenge diskuterte forskriften fra Miljødirektoratet som omhandler nye regler for håndtering av plastholdig innfyll på idrettsbaner er nå vedtatt av Stortinget, og trer i kraft fra 1.juli 2021.

Man antar at kunstgressbanene er en av Norges største enkelt-kilder til utslipp av mikroplast, som skyldes at det plastbasert granulatet (SBR/TPE/EPDM) forsvinner ut i naturen og ned vårt kloakksystem. Målet med forskriften er å redusere mengden granulat som forsvinner fra norske kunstgressbaner med opp til 90 prosent. Estimerer man at ca. 1500 tonn med gummigranulat forsvinner ut i naturen per år, vil dette si en reduksjon på 1350 tonn plastholding materiale på avveie per år.

Resultatet av dette er selvsagt reduserte mengder mikroplast i naturen, men det er også reduserte kostnader for baneeier ved økt gjenbruk, og redusert behov for å produsere opp nytt SBR/TPE/EPDM. Dette igjen vil lede til positive miljøeffekter mtp klimagasser, da det vil redusere antall semitrailere som kjører til Norge fra kontinentet.

Innholdet i forskriften er som tidligere forespeilet, og inneholder krav til både fysiske barrierer, dreneringsfilter, skilting og en løsning for å dokumentere miljøregnskap og gjennomførte tiltak, for å nevne noe.

Kravene trer i kraft fra og med 1.juli 2021, og gjelder i sin helhet for alle nye baner som får byggetillatelse etter 1.juli 2021. For eksisterende baner, samt nye baner som får byggetillatelse før 1.juli 2021, er unnlatt kravene om fysiske barrierer, samt vurdering av alternative løsninger, som da vil tre i kraft ved fremtidig rehabilitering av banen.

Last ned og lese hele forskriften her