Nesten 30% av årlig utslipp av mikroplast er fra kunstgress, men forbrukerne fokuserer primært på plast

Nesten 30% av årlig utslipp av mikroplast er fra kunstgress, men forbrukerne fokuserer primært på plast

Kilde: forskning.no

Nesten tre fjerdedeler av mikroplasten i Norge kommer fra bildekk. Den oppstår enten som dekkslitasje på veiene eller fra granulat på kunstgressbaner. Folk flest, derimot, de er mest opptatt av plastemballasje.

I virkeligheten er det helt andre steder mikroplasten kommer fra. Konsulentselskapet Mepex har nettopp levert en ny rapport på oppdrag fra Miljødirektoratet og forteller om årlige mikroplastutslipp på om lag 19 000 tonn. Men tallet er usikkert: Anslagene spenner fra 9000 til 30 000 tonn.

– Utslipp fra bildekk, dels fra veitrafikken, dels fra kunstgressbaner, dominerer de norske mikroplastutslippene, heter det i rapporten. Den snaue tredjedelen av mikroplasten som kommer fra kunstgressbaner, stammer først og fremst fra resirkulerte bildekk som er kvernet opp og brukt til fyll i banene.

Les mer på forskning.no