Måling av innendørs luftkvalitet

Ha kontroll på luften vi trener i

Reduser skader og luftveisrelaterte helseplager

LUFTKVALITET INNENFOR OPPGITTE ANBEFALINGER

Lutfkvaliteten på innendørs idrettsanlegg er et resultat av det installerte friskluftanlegget, på renhold av banen, samt antall brukere av anlegget. Gjennom måling av CO2, VOX, svevestøv (PM2,5 og PM10), temperatur og fuktighet avdekker man behov for vedlikehold av banen eller av friskluftanlegget. Målingene kan gjøre kontinuerlig eller som en avgrenset måling for planlegging av vedlikehold.

HVA

Måling av innendørs luftkvalitet med tilhørende tilstandrapport og anbefalinger for videre vedlikehold

HVOR OFTE

Kontinuerlig overvåking anbefales, En avgrenset måling anbefales gjennomført 2-3 ganger i året

NÅR

Kan gjennomføres hele året

TIDSBRUK

En avgrenset måling tar 5-7 dager

La oss overvåke ditt anlegg

TeBe sport leverer både utstyr og system for kontinuerlig overvåking, men gjennomfører også avgrensede målinger for å avdekke tilstanden på ditt anlegg. Ved alle våre målinger benytter vi utendørs referansekilde for å luke ut utendørs feilkilder.


Nedenfor er de mest vanlige produktene og løsningene beskrevet

VI LEVERER USTYRET

TeBe Sport leverer, installerer og konfigurerer en kraftig overvåkingsplatform i deres innendørsanlegg. Dette leveres som til en gunstig månedsbasert leiepris.

DIN EGEN SANNTIDS OVERVÅKING

Vi setter opp en skybasert portal hvor du til enhver tid har oversikt over luftkvaliteten på ditt anlegg. Her setter vi opp varslinger på forhåndsdefinerte terskelverdier som gir deg en varsling når verdiene har nådd et visst nivå. Dette indikerer at det er behov for bytting av luftfilter, at det er for høy belastning i hallen i forhold til hva anlegget er bygd for, eller at en rens av banen må gjennomføres for å redusere mengden svevestøv

VI TAR ANSVAR FOR OVERVÅKING OG TILTAK

TeBe Sport installerer en midlertidig sensorplatform og dokumentere tilstanden på inneklimaet. Basert på dette anbefaler vi en rekke tiltak, og gjennomfører disse basert på kundens ønsker. Etter gjennomførte tiltak, måler vi den nye tilstanden til inneklimaet, for å dokumentere effekten av arbeidet som er gjennomført.

Kontakt oss for å se på hva som blir riktig for ditt anlegg

Se vår produktkatalog for alle våre produkter innen måling og overvåking av innendørs luftkvalitet

Vi har samlet alle våre enkeltstående produkter, pakkeløsninger og serviceavtaler i en egen produktkatalog