LØSGRESS FRA KUNSTGRESSBANEN ER OGSÅ EN KILDE FOR MIKROPLAST!

LØSGRESS FRA KUNSTGRESSBANEN ER OGSÅ EN KILDE FOR MIKROPLAST!

Det er ikke bare gummigranulat som kan være et miljøproblem fra kunstgressbaner. Et like så stort problem kan løsgress fra kunstgressbanen være, om ikke et enda større et!
Mens man kan se for seg muligheten for en nullvisjon angående gummigranulatet så kan det være vanskeligere å «fange» løsgresset.
Løsningen som TeBe har implementer for dette er en hyppig dyprensing av kunstgressbanen. Her viser bildene mengden med løsgress fra en bane vi vedlikeholdte for ikke lenge siden. Uten skikkelig vedlikehold blåser dette ut i naturen, eller det blir skylt av strømper og benklær ned i vasken. Problemet kan være ganske stort når banen begynner å dra på årene. Nye baner med et sterkt kvalitetsgress vil være mye mer miljøvennlig.