Ledige stillinger

Hvordan er det å jobbe i TeBe Sport?

TeBe Sport er et lite selskap med dedikerte, hardarbeidene og kvalitetsbevisste ansatte. Vår, og din jobb, er å levere kvalitet, bidra til bærekraft og bidra til en bedre hverdag for både miljøet, våre kunder og dine kolleger .

Våre ansatte er vår viktigste verdi!

Vi i TeBe Sport setter ansatte, deres ønsker, muligheter og potensiale i førersetet. Vi ønsker å la de som ønsker noe, de som brenner for noe, og de som vil være med å gjøre en forskjell, få mulighet til å vokse i både rolle og ansvar.

TEBE SKOLEN

I vår egen skole lærer man om både selskapet, fagområder, produkter og tjenester. Målet er å heve kompetanse og gi alle muligheten til å bidra i alle deler av selskapets indre og ytre liv

KVALITET, KONTINUERLIG FORBEDRING OG FELLES ANSVAR

Vi har fokus på kvalitet og læring. Når noe skjer, hjelper vi hverandre, lærer av det, implementerer det i vårt styringssystem, og går videre! I fellesskap tenker vi fremover for å sikre gode leveranse og god drift


HUMOR, FELLES MÅL OG TAKHØYDE

Vi jobber sammen mot felles mål, vi feirer felles seire, og vi overvinner felles utfordringer. Alt dette gjør vi med humør, et smil og et iboende ønske om å ville hverandres beste!

SOSIALE SAMMENKOMSTER

Vi er alle hele mennesker, og liker å møtes med jevne mellomrom også utenfor jobben. Årsfest, sommerfest, strategisamlinger, måloppnåelse; er det noe som må feires, så feirer vi!

Våre ledige stillinger

Nedenfor finner du en oversikt over våre ledige stillinger. Vi håper at du er den vi søker etter, og at du ser at TeBe Sport er et sted der du kan utvikle deg både faglig, profesjonellt og personlig.

ALLTID PÅ UTIKK ETTER DEDIKERTE KOLLEGER

Vi har ingen pågåene utlysninger, men vi er alltid på jakt etter personer som ønsker å bli en del av TeBe Sport og bidra til en bærekraftig drift, vedlikehold og håndtering av kunstgress

Er dette deg? I så fall kontakt oss direkte


Kjenner du at TeBe Sport er et sted du ønsker å jobbe?

(Selv om det ikke er noen stillinger som passer akkurat deg)