Kunstgress kan bidra til både visuelle og funksjonelle løft

Kunstgress kan bidra til både visuelle og funksjonelle løft

Kan kunstgress være mer enn bare en fotballbane? Og kan man benytte kunstgress uten å kjenne en ubehagelig magefølelse knyttet til miljø og miljøkonsekvenser? Svaret på begge spørsmål er ja!

Skal man dra gammelt og nytt kunstgress over én og samme kam?

Det er mange meninger rundt bruk av kunstgress. Både som en kilde til mikroplast gjennom fiberslipp, men også som et plastprodukt som produseres opp på bestilling og bidrar til store mengder utslipp av CO2e under både produksjon og transport. Kunstgresset er i sin enkleste oppsummering et slitesterkt underlag, utformet til å etterligne gress, med en levetid på 10-25 år avhengig av bruk. Dette underlaget har mange positive sider, så lenge de negative balanseres ut og nettoverdien til gresset er høyere enn kostnadene; målt i e.g. livsløpskostnader, miljø og fysisk og psykisk folkehelse (listen er ikke uttømmende)

Sirkulært kunstgress, det vil si kunstgress fra fotballbaner som fortsatt har mange gode år på baken, er et produkt hvor de negative sidene ved produksjon og transport er fjernet, mens dets egenskap som et slitesterkt underlag, som er fint å se på, lever i beste velgående. Kan det slippe fiber ved stor mekanisk påkjenning? ja det kan det! Varer det for alltid? nei det gjør det ikke! Kan det leveres inn i et sirkulært kretsløp når det ikke lenger fyller sin funksjon? Ja, det kan det!

Praktisk i bruk, fint å se på

Kunstgress kan brukes til så mangt! Både for å gi gode, slitesterke helårlige idretts- og aktivitetsflater, men også for å bidra med visuelle og funksjonelle løft når satt til andre oppgaver. Det ser innbydende og friskt ut, det tåler mye belastning og det er godt å gå på, tre elementer som gjør kunstgresset til et bruksnyttig underlag.

Hva betyr dette i praksis? La oss gi noen eksempler

Bruk på skole og offentlige areal

Et utendørsareal hvor gresset ikke gror, medfører økt sannsynlighet for at noen kan gli og skade seg, og hvor små og store føtter tramper gjørme inn skoler, barnehager, eller offentlige areal, for å nevne noe. Resultatet er fare for skader, økt behov for renhold med mer bruk av vaskemiddel, og generelt mer bruk av ressurser..

Her kan det sirkulære kunstgresset benyttes et underlag som ikke krever vedlikehold, og holder seg friskt og grønt gjennom hele året.

Kulturarrangement og offentlig utsmykning

En konsert, en festival, et møtepunkt eller et aktivitetsområde; kunstgress vil både gjøre arealet mer attraktivt, det vil være bedre å både stå og gå på, og det vil være fint å se på. Og det beste av alt, når du er ferdig, så bare ruller sammen rullene og bruker dem igjen ved neste korsveg.

Nedenfor er bilder fra NEON Festivalen i Trondheim juni 2022, hvor 1000m2 kunstgress ble benyttet som underlag i ulike sosiale områder, til glede for stående og sittende festivalbesøkende.

Og mye mye mere..

Det er nesten bare fantasien (og behovet selvsagt) som setter grenser for hvordan kunstgress kan benyttes til å oppnå en forbedret funksjon samtidig som det er godt å hvile øynene på . Eksemplene er mange, fra discgolf, til støy- og støvskjerminger på bygg, anlegg og vei, samt fallunderlag på aktivitetsflater, for å nevne noen.