Kongsberg kommune digitaliserer sine idretts- og aktivitetsflater

Kongsberg kommune digitaliserer sine idretts- og aktivitetsflater

Kongsberg kommune og TeBe Sport samarbeider om å digitalisere og automatisere måling av hvordan innbyggerne i Kongsberg bruker og utnytter tilgjengelige aktivitets- og idrettsanlegg.  Løsningen vil automatisk telle, måle og analysere aktiviteten på en rekke aktivitets- og idrettsflater i Kongsberg Kommune. Målet er å automatisk samle inn informasjon om hvordan brukerne utnytter og beveger seg på turstier, hvor mange som utnytter badeplassene og hvor mange som driver aktivitet på idrettshallene. Denne informasjonen brukes til å kunne tilrettelegge for gode brukeropplevelser, sikre en bærekraftig utvikling, tilføre ressurser der hvor de har mest effekt og se hvordan ulike tilpasninger og endringer påvirker hvordan aktivitetsflatene brukes.

«Løsningen fra TeBe Sport vil gi oss en god innsikt i hvordan de valgte aktivitetsflatene i Kongsberg brukes. Dette vil vi igjen bruke til å forbedre tilbudet til våre innbyggere», sier Linda van der Spa, rådgiver i  utvikling og anlegg, Kongsberg kommune.

Som en del av dette prosjektet etablerer vi LoRaWan dekning i Kongsberg, en effektiv løsning som sikrer fremtidig skalerbarhet om kommunen ønsker å utvide med flere eller andre typer sensorer. Dette nettverket kan også kan utnyttes av andre operative avdelinger i kommunen, samt lokale bedrifter og næringsliv, til å samle inn data fra felt og bruke det til å forbedre tjenester, redusere kostnader eller øke effektiviteten.

«Dette er et kjempespennende prosjekt, Kongsberg kommune har en fantastisk driv, klare mål og en spennende visjon! Vi er veldig stolte av at Kongsberg kommune valgte oss som partner for å samle inn fakta rundt bruken av deres aktivitets- og idrettsflater.» Sier Oddbjørn Lindebekk, Daglig Leder i Tebe Sport