Inspeksjon og tilstandsrapportering

Få oversikt over tilstanden på ditt anlegg

Forleng levetiden, reduser driftskostnader og sikre spillerglede gjennom kontroll og god planlegging

KJENN DITT ANLEGG

Vi gjennomfører en inspeksjon med tilhørende tilstandsrapport for ditt anlegg, med fokus på reparasjon og vedlikehold av kunstgressbanen, samt tiltak for økt oppsamling og lagring for gjennombruk av gummigranulat. I tilstandsrapporten vil det foreligge forslag til tiltak og vedlikehold, både kortsiktige og langsiktige.

HVA

Fysisk inspeksjon av idrettsanlegget og utarbeidelse av tilstandsrapport for å avdekke skader, samt anbefale kortsiktige og langsiktige behov for vedlikehold

HVOR OFTE

To til tre ganger i året, avhengig av bruksfrekvens og sesongbasert aktivitetsnivå

NÅR

Kan gjennomføres hele året, men inspeksjon av kummer og kringliggende anlegg gjøres enklest i perioder uten snø.

TIDSBRUK

1 time per bane / mindre anlegg

En naturlig del av våre tjenester

TeBe Sport gjennomfører tilstandsevaluering og anbefalinger om videre reparasjon eller vedlikehold etter at vi har gjennomført en jobb på deres anlegg

KONTAKT OSS

Se vår produktkatalog for alle våre produkter innen inspeksjon og rapportering

Vi har samlet alle våre enkeltstående produkter, pakkeløsninger og serviceavtaler i en egen produktkatalog