In-Situ oppsuging av ifyll for økt lokal gjenbruk og effektiv materialgjenvinning

In-situ oppsuging av sand og ifyll for økt gjenbruk og materialgjenvinning av kunstgress

For å fremme økt gjenbruk, minske behovet for tungtransport, og gjøre reparasjoner av kunstgress enklere, tilbyr TeBe Sport en løsning som innebærer in-situ oppsuging av sand og infyll.

I mange prosjekter vil den mest optimale løsningen være å suge opp eller separere fyllmaterialet fra kunstgresset mens banen fortsatt er på plass. Dette gjøres for å oppnå en eller flere av følgende fordeler:

GJENBRUK AV IFYLL

Ifyllet (SBR, TPE, EPDM) suges opp kan re-installeres på ny eller eksisterende kunstgressbane

GJENBRUK AV SAND

Sanden suges opp og kan enten renses og tørkes, eller re-installeres direkte på en ny kunstgressbane

GJENBRUK AV GRESS

Det tomme kunstgresset kan gjenbrukes på ny kunstgressbane, som underlag til snødeponi, eller andre andvendelsesområder

REPARASJONER

Ved modifikasjoner eller reparasjoner som krever større grunnarbeid, kan ifyllet suges opp for enkel håndtering og re-installasjon av gresset

Våre tjenester er tilgjengelige over hele landet, hele året. Vi inviterer deg til å ta kontakt med oss for en skreddersydd diskusjon om den mest optimale løsningen for ditt prosjekt.

KONTAKTINFORMASJON FINNER DU HER

Hvilke type prosjekter er det vi kan bidra til?

Takket være våre avanserte verktøy for oppsuging og sortering, kan vi skreddersy prosjektene til å møte våre kunders ønsker og krav, enten det gjelder gjenbruk, materialgjenvinning, resirkulering, eller energigjenvinning.

Gjenbruk av ifyll på ny eller eksisterende kunstgressbane

Skal du rehabilitere en kunstgressbane som fortsatt har god og verdifullt infyll, er det naturlig å gjenbruke dette. Enten på den nye banen eller på en annen fremtidig eller eksisterende bane. Materialer som SBR, TPE, TPO, og EPDM innebærer høye økonomiske og miljømessige kostnader, så gjenbruk representerer en vinn-vinn-situasjon for alle involverte. Vi oppbevarer alle materialer i lukkede big-bags for å sikre at de kan transporteres og lagres tørt inntil de skal brukes på nytt.

Gjenbruk av kunstgress på nye aktivitetsflater

Det finnes mange grunner til at et kunstgress må fjernes, men ofte har hele eller deler av kunstgresset fortsatt god funksjonell verdi. Dette kan re-installeres som en 11er-bane, eller som mindre baner på 7er, 5er, eller 3er størrelse, brukes som underlag i områder for snødeponi, eller som tees i discgolf, for å nevne noe. Mulighetene er mange, og de økonomiske og miljømessige fordelene er enda flere!

Større grunnarbeid under eksisterende kunstgress

Ved større grunnarbeider, enten på grunn av ujevnheter i grunnen, dreneringsproblemer, eller installasjon av vanningsanlegg, må kunstgresset fjernes. Det beste grunnlaget for re-installasjon oppnås når infyllet fjernes og lagres i big-bags, og kunstgresset kuttes og rulles opp. Dette tillater at grunnarbeidet kan gjennomføres effektivt. Ved re-installasjon kan kunstgresset enkelt legges tilbake uten at infyllet blandes med limet, noe som ville svekket limets styrke. Infyllet kan så re-installerast etter at limet har herdet.

Gjenbruk av ifyll til fallunderlag

Ved etablering eller rehabilitering av lekeplasser, klatreparker, parkouranlegg, eller lignende, kreves det dempende fallunderlag for å beskytte brukernes sikkerhet og redusere risikoen for hodeskader. Dette underlaget består av et lag med SBR, som varierer fra 3,5 til 10 cm i tykkelse, toppet med et farget EPDM slitelag. Dersom man har SBR fra en kunstgressbane som ikke lenger skal brukes, er det mulig å gjenbruke dette materialet som fallunderlag i både pågående og fremtidige prosjekter. Dette representerer en betydelig kostnadsbesparelse og minimerer miljøfotavtrykket.

Materialgjenvinning eller gjenbruk hos lokale aktører

Norge er et langstrakt land, fra Honningsvåg i nord til Lindesnes i sør, og overalt finnes det aktører som kan dra nytte av deler av kunstgress-systemet. Det er betydelige besparelser å hente på å samarbeide med lokale aktører, der varer kan utnyttes av det lokale næringslivet. Slik optimaliseres kostnadene knyttet til transport, materialgjenvinning, og energigjenvinning.

Har du en prosjekt du jobber med?

Å få en god oversikt over mulighetene kan ofte være utfordrende. Skal og bør jeg gjenbruke, ombruke, eller materialgjenvinne mitt kunstgress? Eller er en kombinasjon av disse tre alternativene den beste løsningen? Og hvordan håndteres transport og dokumentasjon?

Vi står klare til å bistå med vår ekspertise og løsninger, for å sikre at du oppnår den mest optimale løsningen med tanke på både økonomi og miljø!

Kontakt oss direkte, informasjonen finner du her