Idrettsfinansiering

Gjennomfør investeringer uten å tømme kontoen

En av de største utfordringene til norske klubber er tilgang til likvider. Rett og slett tilgjengelighet av cash på bankkontoen. Med økt fokus på både utstyr for oppsamling av granulat, løsninger for redusert tid- og energiforbruk og på investeringer i nye baner og anlegg, vil klubbkontoen fort komme til kort og resultatet kan bli redusert tilbud til spillere og lokalmiljøet.

TeBe kan hjelpe!

TeBe tilbyr nå en leasingbasert finansieringsløsning, tilpasset klubber og idrettlag. Utstyr vil gjennom dette nedbetales månedsvis, og klubben reduserer belastningen på klubbkassa. Etter endt leasingperiode, kan du velge å bytte ut til nytt utstyr til samme månedspris, levere alt tilbake, eller kjøpe det ut for mellom 1 til 3 ganger månedsleien.

Gjennom vår finansieringspartner, kan du velge mellom nedbetaling over 3 eller 5 år, som igjen påvirker de månedlige betalingene og den effektive renten. Finansiering tilbys til alle små eller store prosjekter, men for å få finansiering, må godkjent kredittvurdering, samt gjennomgang av årsregnskap, gjennomføres av vår finansieringspartner.

Hvorfor leasingavtale gjennom TeBe Sport?

FRIGJØR KAPITAL

Ved leasing bindes ikke kapital opp. Investeringene fordeles over leieperioden og din virksomhet får et større handlingsrom.

ENKELT

TeBe og vår finansieringspartner syr sammen en komplett pakke og tilbyr investeringene som leasing. Det frigjør tid og kapital, og du kan fokusere på å tilby lokalmiljøet et godt idrettstilbud

FINANSIELL SPREDNING

Vi henter kapital fra flere banker, og sørger for finansiell spredning for din virksomhet.
Ved leie av det som synker i verdi, unngår du å belaste dine lånekreditter.

SKATTEFORDELER

Leasing gir raskere skattemessig utgiftsføring enn tradisjonelt kjøp med saldoavskrivning.

INVESTER UTEN Å BREKKE RYGGEN

Dere kan investere i utstyr og verktøy for å opprettholde spillerglede, vedlikeholde utstyr og redusere belastningen på miljøet uten at bankkontoen tømmes.

LAV UTKJØPSVERDI

Etter end leasingperiode kan du kjøpe ut utstyret for en pris tilsvarende mellom 1 og 3 månedsleier. Dette er selvsagt avtalt før leieperioden begynner!

Hva kan leases?

Alt fysisk som har en gjennsalgsverdi kan leases, eksempler ser dere nedenfor. Har du en investering eller prosjekt du ønsker å få finansiert opp, så ta kontakt!

Miljøløsninger for gummigranulat

SMART Belysning

Utstyr for vedlikehold

Ballbinger

Innsamling og lagring av granulat

Energistyring og tilgangskontroll

Eksempler på månedspriser

Nedenfor kan du se eksempler på hva en leasingfinansiering vil koste per måned og totalt.