Vår verktøykasse

Vi kan idrettsanlegg!

TeBe Sport leverer og utvikler tjenester innen vedlikehold av idrettsanlegg, hvor målet er forlenge levetiden til anlegget, redusere driftskostnadene og øke idrettsgleden for alle deltagere og besøkende

Å drifte et trygt og funksjonelt idrettsanlegg krevert mange disipliner. TeBe Sport har siden starten i 2005 gjennomført vedlikehold og reparasjoner på flere tusen kunstgressbaserte aktivitetsflater og har utarbeidet et sett med produkter og tjenester som er tilpasset kundens, og våre, operasjonelle mål

Dyprens av kunstgressbaner

Vi renser deres bane og fjerner fremmedlegemer og mikropartikler som har satt seg i dekket og reduserer kvaliteten på anlegget

Harving / Oppmykning

Harving, eller oppmykning, reiser gress-fibrene og løser opp komprimert granulat

Inspeksjon og tilstandsrapport

For å planlegge vedlikeholdet, både akutt og preventivt, gjennomfører vi inspeksjoner med tilhørende rapport på anleggets tilstand, samt anbefalte tiltak

Installasjon, tømming og lagring av innsamlet gummigranulat

Vi leverer, tømmer og vedlikeholder utstyr for oppsamling av gummigranulat, i tillegg til å implementere hensiktsmessig lagring til det skal tilbakeføres på banen

Vår arbeidsprosess

For å sikre at våre kunder får informasjonene og tjenestene de trenger for å ivareta sine anlegg, jobber vi etter en enkelt prosess

1

Leveranse i henhold til forventing, tid og kost

Du vet når vi kommer, du vet hva vi gjør, og du vet hva det koster. Jobbern gjennomføres av trent personnel med fokus på å forlenge levetiden, redusere driftskostnader og øke spillergleden på ditt anlegg

2

Dokumentasjon og anbefalinger

Etter at tjenesten er levert, vil vi utarbeide en service-rapport hvor jobben er beskrevet og dokumentert, og tydelige anbefalinger for yttergliere tiltak eller vedlikehold avdekket under vårt besøk

3

Rapportering og fakturering

Vi sender over faktura i henhold til avtale, den utarbeidede servicerapporten, og et prisoverslag på de avvik eller utbedringer som har blitt notert. På denne måten kan du selv velge hva du vil gjøre, når du vil gjøre det, og hva det vil koste

Se våre produkter og tjenester her