Vedlikehold av kunstgressbaner

Forleng levetiden, reduser kostnader og sikre økt idrettsglede

Svaret på spørsmålet «hvorfor vedlikehold?» er enkelt; vedlikehold er med på å øke levetiden til ditt anlegg, det reduserer drifts- og livstidskostnader, og viktigst av alt: det øker idrettsgleden for utøverne

FORLENG LEVETIDEN

Idrettsanlegg, innendørs eller utendørs, slites ved bruk. Dersom slitasjen ikke håndteres tidlig så kan permanente og uopprettelige skader oppstå på anlegg og utstyr, som igjen leder til redusert levetid

REDUSER DRIFTSKOSTNADER

Levetidskostnaden til et anlegg er den totale kostnaden for vedlikehold og drift i hele anleggets levetid. Gjennom planlagt vedlikehold og aktivt fokus på bærekraftig drift, så vil levetiden økes, slitasjen reduseres, gjenbruk av ifyll økes, og kostnader brukt på drift og vedlikehold reduseres

REDUSER SKADER OG HELSEPLAGER

Vår jobb er å ivareta de som skal benytte seg av våre idrettsanlegg. Skader eller slitasje på anlegget, dekket, eller utstyret, eller for lite ifyll, kan være forløpere til øyeblikkelige eller opparbeidende skader. Et innendørsanlegg uten vedlikehold av dekket vil utsette brukerne for skadelige mengder plastbasert svevestøv som igjen kan gi eller bygge opp til store helsemessige plager

ØKT IDRETTSGLEDE

Våre spillere og brukere er på våre idrettsanlegg for en grunn; å ha det morsomt og glede seg over fysisk aktivitet, i dag, i morgen og om 10 år. Vedlikehold skal sørge for at våre anlegg er trygge og gode å spille på, at de ikke leder til skader og helseplager, og at vi ikke skader eller bruker opp miljøet vårt.

Lurer du på hva slags vedlikehold vi kan tilby?

TeBe Sport har spesialisert seg på vedlikehold som vil forlenge levetiden av ditt anlegg, du vil få reduserte driftskostnader, og vi vil bidra til å redusere sannsynligheten for skader og helseplager. Gjennom dette vil vi bidra til idrettsglede for alle våre kunder og deres brukere

LES MER OM VÅRE TJENESTER HER

Noen tall fra vår idrettshverdag

TeBe Sport skal være Norges største fagmiljø på bærekraftig drift og vedlikehold av idrettsanlegg. Vårt mål er å levere produkter som avdekker risiko, reduserer konsekvens og fremmer gode idrettsopplevelser. For å gjøre dette må vi ha full oversikt over hvor utfordringene befinner seg, som er hvor vi må ha spesiell fokus og å videreutvikle både produkter og tjenester.

av Norges årlige utslipp av mikroplast kommer fra kunstgressbaner

Av alle personalskader i norge er fra idrettsskader

Aktive breddespillere på norske kunstgressbaner

Kontakt oss for mer informasjon