HallMonitor

HallMonitor
Automatisk telling av brukere og måling av utnyttelsesgrad for innen- og utendørs idrettsanlegg

HallMonitor er en lenge etterspurt sensor for AUTOMATISK TELLING, ANALYSE og DOKUMENTASJON av antall brukere og faktisk unyttelsesgrad for en idrettsflate, ute eller inne. Sensoren gir eierne av idrettsanlegget tilgang til FAKTA for bedre å kunne planlegge, tilrettelegge og dokumentere bruk og utnyttelse av et anlegg.

ENKELHET

HallMonitor er enkel å installere, kjapp å sette opp og leverer informasjon til å ta beslutninger basert på fakta

DATASIKKERHET

HallMonitor kommer med innebygd 4G nettverk som sikrer at anlegget overvåkes 24/7/365, og at dataen som sendes er sikret og ikke tilgjengelig for utenforstående

PERSONVERN OG INFORMSJON

Alle data som samles inn behandles og sikres i henhold til krav om personvern og GDPR. HallMonitor kommer med nødvendig merking for å informere brukerne om at hallen overvåkes

Hva gjør HallMonitor for våre Kommuner og idrettslag?

GI GRUNNLAG FOR GOD DIALOGStyrker dialogen mellom klubber, idrettslag, organisasjoner og kommunen i fohold til tildeling, bruk og endring av halltid

ENKLERE ADMINISTRATIVT ARBEIDGir et faktabasert grunnlag til å vurdere, dokumentere og rapportere på bruk og utnyttelse av idrettslagets eller kommunens idrettsanlegg

FAKTA TIL BRUK I POLITISKE DISKUSJONERGir et faktabasert grunnlag når politiske saker skal diskuteres og avgjøres rundt fremtidige investeringer og ressursprioriteringer.

HallMonitor teller og dokumenterer tusenvis av utøvere hver dag

Sensoren er installert i over 30 kommuner og 100 innendørshaller i Norden

START MÅLINGENE MED TRE ENKLE SKRITT

Å starte prosessen med å overvåke, logge og presentere utnyttelsen av deres idrettsflate gjøres med tre enkle skritt

1

INSTALLER SENSOREN

HallMonitor sensoren installeres enkelt med tre skruer og kobles til strøm

2

HALLMONITOR OVERVÅKER

HallMonitor overvåker og teller brukere av ditt idrettsanlegg. All data behandles i henhold til personvern og krav til GDPR er ivaretatt

3

DATA PRESENTERES

Logg inn i din egen portal med pc, nettbrett eller smarttelefon, og få tilgang til en intuitiv fremstilling av antall brukere og anleggets utnyttelsesgrad, utarbeidet av store volumer data.

Tilpasset stort antall idrettsflater

HallMonitor kan installeres og overvåke brukere og aktivitet på de fleste innendørs idrettsflater. Nedenfor ser du eksempel på noen av disse.

Kontakt oss for å få mer informasjon eller tilbud til dine idrettsanlegg