HallMonitor – Automatisk oversikt over brukere og utnyttelse av din innendørshall

HallMonitor – Automatisk oversikt over brukere og utnyttelse av din innendørshall

En ny sensor, HallMonitor, er utviklet for å møte behovet til Kommuner og idrettslag til å ha oversikt over hvor mange som bruker anlegget, når er det aktivitet og når står det tomt?

TeBe er stolte av å introdusere HallMonitor; en effektiv, robust og kostnadseffektiv sensor for å få fakta rundt bruk og utnyttelse av en idrettshall. HallMonitor teller automatisk antall spillere som befinner seg på banen og bruker dette til å fortelle hvor mange, når og hvor ofte idrettshallen benyttes. Personsikkerheten og krav til GDPR er selvsagt ivaretatt.

Sensoren er et verktøy for alle baneeiere som ønsker oversikt over slitasje, antall brukere og utnyttelsesgrad time for time. Bruk dette til planlegging av drift og vedlikehold, dokumentere oppmøte og antall brukere, eller som input i politiske vurderinger. HallMonitor er et unikt verktøy for tildeling og administrasjon av hall-tid, utnyttelse av ledig kapasitet, eller vurdering rundt behovet for å utvide kapasiteten

Kontakt oss direkte for mer informasjon om priser, levering eller muligheter. Ønsker du vi skal kontakte deg, følg denne linken til vårt produktskjema og kryss av at du er interessert i HallMonitor, så tar vi kontakt med deg omgående for å planlegge demonstrasjon eller leveranse utover høsten