Granulatsperre av resirkulert kunstgress for å møte Miljødirektoratets nye regler for plastholdig løst fyllmateriale

Granulatsperre av resirkulert kunstgress for å møte Miljødirektoratets nye regler for plastholdig løst fyllmateriale

TeBe Sport er norges første tilbyder av bærekraftig avhending av utslitte kunstgressbaner. Vi har satt oss som mål om å jobbe i mot gjenbruk og materialgjenvinning av 100% av kunstgressbanene som vi tar i mot fra hele landet. Vårt nyeste produkt, lansert under merkevaren GreenMatter Granulatsperre, er en løsning for å møte Miljødirektoratets nye krav (les mer om dette her) for forsegle banen og forhindre granulatflukt.

Og det mest spennende av alt; det er laget av avhendede og materialgjenvunnede kunstgressbaner.

Enkel installasjon

Granulatsperren er 20 cm høy og 4 cm bred og kommer komplett med skjøtestykker og aluminiumsprofiler med gummileppe. Løsningen installeres enkelt av dere selv og monteres opp i mot gjerder, stolper eller andre typer støtter / festebraketter.

Hvorfor er dette produktet viktig?

Ved gjenbruk og materialgjennvinning av én stor kunstgressbane, bidrar man eksempelvis til å redusere utslipp av CO2e (CO2 ekvivalenter) tilsvarende 10 ganger rundt jorden med bensinbil, eller produksjon av 820 000 nye halvliters plastikkflasker.

Deres valg om å gjenbruke sand og gummi på nye baner, samt kjøpe produkter laget av materialgjennvunnede kunstgressmatter, har en STOR betydning for miljøet og vil ha medføre en lavere kostnad for deg som baneeier.

Kontakt oss direkte for å få mer informasjon og pristilbud på granulatsperren, kontaktinformasjon finner du her, eller gå direkte til miljøbaner.no for å få mer produktinformasjon