Foreløpige resultater fra granulatsikring av kunstgress på Silkeborgbanen i Danmark

Foreløpige resultater fra granulatsikring av kunstgress på Silkeborgbanen i Danmark

Som en del av den pågående EU prosessen rundt regelverket for bruk av plastholdig løst ifyll (e.g. SBR/TPE/EPDM) i kunstgress, har Teknologisk institut, Sweco og det danske fotballforbundet (DBU) gått sammen på Silkeborgbanen i Danmark for å samle fakta rundt granulatsikring.

Basert på ett løsningene som vurderes av EU-kommisjonen, så er det et forslag om å ha maximum utslipp på 7g/m2/år, som for en 11er (7208m2) tilsvarer 50 kg per år. I henhold til resultatene fra det svenske Ecoloop prosjektet, så kan utslipp av plastholdig løst fyllmateriale begrenses til et minimum med enkle fysiske barrierer for å hindre granulatflukt. Dette er i henhold med de nye reglene fra Miljødirektoratet som trådte i kraft 1. juli 2021.

Forsøk og tallfesting av svinn

Gjennom uanmeldte tester av spillere, så kunne prosjektdeltagerne estimerer at for en fotballbane som brukes av 800 spillere per uke, i 48 uker i året, har et utslipp av plastholdig løst fyllmateriale fra spillerne på 6,3 kg per år.

Ved bruk av fysiske granulatsperrer rundt banen vil utslippet reduseres betydelig, og med sperre på 20 cm høyde vil medføre utslipp av 1,4kg/år, men ved 40 cm høyde så reduseres dette til 0,4kg/år

Rappporten er tilgjengelig

I den fulle rapporten kan man lese om hvordan testene er gjennomført, de ulike forbehold som er tatt, samt hvordan testingen skal fortsette i månedene fremover.

God lesning!