EU strammer inn: Fullstendig forbud mot plast- og gummiinnsats i kunstgressbaner fra oktober 2031

EU strammer inn: Fullstendig forbud mot plast- og gummiinnsats i kunstgressbaner fra oktober 2031

En av de mest signifikante endringene som vil prege det norske fotballmiljøet, er det vedtatte EU-direktiv som introduserer et totalforbud i Oktober 2031 mot bruk av plast- og gummiinnsats i kunstgressbaner. Hva betyr dette for alle som vurderer å kjøpe, som eier eller drifter kunstgressbaner med plastholdig løst ifyll?

Detaljer rundt forbudet

Fra 17. oktober 2031 vil det være ulovlig å installere nye kunstgressbaner med løst plast- eller gummiinnsats (ifyllsmateriell) i Norge, samt i resten av EU. Dette inkluderer alle løse fyllmaterialer som inneholder mer enn 0% plast eller gummi, eksempelvis men ikke begrenset til; SBR, EPDM, TPE og TPO. Forbudet dekker ikke bare nye installasjoner, men også kjøp, salg, og gjenbruk av slike materialer til eksisterende kunstgressbaner. Dette tiltaket er rettet mot å redusere mikroplastforurensning, som har vist seg å ha betydelige negative effekter på både marine og terrestriske økosystemer.

Hvem gjelder dette forbudet for?

Den som tar hånd om idrettsbaner med løst fyll som inneholder plast, må sørge for at alt er i henhold til reglene. Oftest er det den som eier og tar seg av banen som har dette ansvaret.

Og hvis du tenker på å sette opp en ny kunstgressbane eller et annet sportsted og vurderer å bruke plastfyll, ja, da må du også passe på å følge reglene til punkt og prikke.

Hvorfor innføres forbudet?

Forbudet er en del av EUs bredere strategi for å bekjempe plastforurensning og fremme sirkulær økonomi. Plast- og gummiinnsats i kunstgressbaner har lenge vært en kilde til mikroplast som sprer seg til omgivelsene, med potensielt skadelige konsekvenser for dyreliv og menneskers helse. Ved å fjerne disse materialene fra kunstgressbaner, tar EU et viktig skritt mot å redusere sin plastfotavtrykk.

Implikasjoner for norske idrettsanlegg

Norske idrettsanlegg står overfor en betydelig utfordring med dette forbudet. Anlegg som for tiden bruker kunstgress med plast- eller gummiinnsats må vurdere alternative løsninger. Dette kan innebære en overgang til naturlig gress, eller bruk av nyere, miljøvennlige materialer som organisk ifyll. Det vil også stimulere til innovasjon og utvikling av nye produkter og teknologier som kan tilby like gode eller bedre spillforhold uten miljøskadelige effekter.

Bærekraftig idrett – en mulighet for Norge

Selv om forbudet representerer en utfordring, gir det også Norge en unik mulighet til å posisjonere seg som en global leder i utviklingen av bærekraftige idrettsanlegg. Ved å ta i bruk og videreutvikle nye kunstgress-systeer, kan norske idrettsanlegg ikke bare oppfylle de nye EU-kravene, men også bidra til en sunnere planet og et bedre miljø for fremtidige generasjoner.

Forbudet mot plast- og gummiinnsats i kunstgressbaner er et tydelig signal om at tiden for miljøvennlige alternativer er nå. Norge har alle forutsetninger for å lede an i denne viktige overgangen, dette på tross av at de operasjonelle utfordringene er mer krevende enn i mange andre land. Ved å omfavne forandringen, kan vi sikre at sport og miljøvern går hånd i hånd mot en bærekraftig fremtid.

Ønsker dere mer informasjon? Les mer på Miljødirektoratets sider, link finner dere her