Etter nesten to år med planlegging er nå en norsk løsning for bærekraftig avhending av kunstgress en realitet

Etter nesten to år med planlegging er nå en norsk løsning for bærekraftig avhending av kunstgress en realitet

Mai 2021 tok vi i mot verdens første mobile prosessanlegg for å prosessere, gjenbruke og resirkulere 100% av en utslitt kunstgressbane. LOKI hadde sin signingsferd på Notodden og jobbet seg gjennom tonn på tonn med kunstgressruller, før den flyttes videre til neste operasjon.

Med LOKI kan banene prosesseres lokalt, ifyllet (sand og gummigranulat/kork/olivenstein/hamp) renses, tørkes, separeres, og klargjøres for gjenbruk på nye og gamle idrettsflater. Gresset ekstruderes og granuleres, for bruk i nye plastprodukter. Gjenbruk og kortreiste råvarer er med på å bringe kunstgresset inn i et mer bærekraftig og sirkulært livsløp, noe som er bra for miljøet og bra for økonomien.

Gjennom LOKI vil bruken av tungtransport kunne reduseres med over 80% og kostnadene forbundet med avhending av kunstgresset og gjenkjøp av nye råvarer reduseres betydelig. Erfaringene vi gjør oss i årene som kommer vil uten tvil kunne bidra til økt bestillerkompetanse hos sluttkunden og at produsentene tilrettelegg er og tilpasser produkter for økt gjenbruksgrad.

Vi ser frem i mot en rekke spennende prosjekter i 2021 og årene fremover, og gleder oss til å ta tak i mulighetene til å jobbe frem nye god produkter og tjenester som er med på å bringe kunstgresset inn i et sirkulært livsløp med lang levetid, reduserte driftskostnader og høy gjenbruksgrad.

Les mer om LOKI, og se bilder og videoer fra ulike prosjekter her