Effektiv løsning for å beholde gresset og bytte ifyllet

Effektiv løsning for å beholde gresset og bytte ifyllet

I mange prosjekter kan det være den beste løsningen å separere fyllmaterialet fra kunstgresset mens banen fortsatt ligger på plass. Dette kan være fordi sand og/eller granulatet skal byttes ut, mens gresset skal brukes videre, eller at sand og fyll skal benyttes lokalt på en ny bane, mens kunstgresset skal avhendes. Det kan også være lokale nedstrøms-løsninger for materialene hvis de kan separeres, og på denne måten vil både kostnader og miljøbelastning fra transport reduseres.

TeBe Sport tilbyr oppsuging av granulat fra store og små baner over hele landet. Vi benytter en spesialutviklet oppsuger for å få opp fyllmaterialet i gresset, og materialene pakkes i big-bags for enkel transport og lagring. Oppsugeren kan stilles i høyden for å skille mellom ulike lag i kolonnen, og på denne måten kan man velge om man skal suge opp topplaget ned til sanden, eller om man skal ta opp alt.

Dersom det er områder hvor oppsugeren ikke kommer til, benytter vi vår granulatsuger til å støvsuge opp resterende materiale.

Hvis dere skal ut igjen med nytt ifyll, eller legge det gamle ifyllet på ny bane, har vi et av markedets mest effektive maskinpark for utlegging. Når vi først er på plassen vil også dette være en god løsning for både lommebok og miljø, så en vinn-vinn for alle involverte

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller et tilbud til ditt prosjekt.