Dyprens av kunstgress

Dyprens av utendørs og innendørs kunstgressbaner

Forleng levetiden, reduser helseplager og forbedre spilleropplevelsen

Fjerning av fremmedlegemer

Gjennom dyprens vil vi fjerne fremmedlegemer som ikke skal være nede i dekket, slik som sand, søppel, snus og tyggegummi. I tillegg så vil også biologisk materiale fra mennesker, som døde hudrester og blod, renses bort. For innendørsbaner vil en dyprens foredre luftkvaliteten gjennom å fjerne mye av svevestøvet som kan fremkalle luftveisrelaterte helseplager.

HVA

Dyprens av innendørs og utendørs kunstgressbaner, med sand eller gummi som ifyll

HVOR OFTE

Bør gjennomføres 1-3 ganger i året, spesielt for baner med høy aktivitet, nærhet til barneskoler og tilsvarende

NÅR

Dyprens kan kun gjennomføres på dager uten regn, da banen må være så tørr som mulig.

TIDSBRUK

Dyprens av en bane tar mellom 2 og 5 timer, avhengig av grad av forurensning og størrelse på banen

Se vår produktkatalog for alle våre produkter innen dyprens

Vi har samlet alle våre enkeltstående produkter, pakkeløsninger og serviceavtaler i en egen produktkatalog