DRIVE

Velkommen til DRIVE – Din Digitale Banemester

Et verktøy for alle som driver med drift og vedlikehold av Idrettsanlegg

DRIVE – En digital banemester

DRIVE er verdens første nettbaserte programvare utviklet av, og for, klubber, driftsorganisasjoner og kommuner som ønsker kontroll og oversikt over drift, vedlikehold og miljøprofilen til alle sine sports-, lek- og idrettsflater

DRIVE  er en digital banemester som vil hjelpe alle som driver med drift og vedlikehold til å ha kontroll på driften, og gjennomføre tiltak og vedlikehold som

SIKRER GODE BRUKS- OG TRENINGSFORHOLD FOR STORE OG SMÅ UTØVERE
REDUSERER MILJØBELASTNINGEN OG DOKUMENTERER LIVSLØPET TIL DITT KUNSTIGE INNFYLL
FORLENGER LEVETIDEN PÅ IDRETTSFLATEN OG ANLEGGET
REDUSERER LIVSTIDS- OG LEVETIDSKOSTNADENE

Noen av våre brukere

DRIVE sørger for gode spillerforhold for tusenvis av små og store idrettsutøvere over hele landet

Hvilke idrettsflater kan du drifte gjennom DRIVE?

DRIVE er basert på en metodikk og arbeidsprosess som skal sikre at BRUKERNE, ØKONOMI, LEVETID og redusert MILJØBELASTNING er i fokus. Denne måten å tenke og jobbe på er uavhengig av hva slags idrettsflate som skal foredles. Derfor, kan du gjennom DRIVE overvåke og drifte alle dine nåværende og fremtidige idrettsflater

KUNST- OG NATURGRESS
SKATEPARKER
ISHALLER
SVØMMEHALLER
OG MANGE FLERE….
FLERBRUKSHALLER
NÆRMILJØANLEGG
LØPEBANER
SKIANLEGG

Lurer du på hva DRIVE kan gjøre for deg?

Ta en titt på vår korte introduksjonsvideo. Her får du en kjapp og effektiv innføring til noen av mulighetene som ligger i DRIVE.

Hvem er DRIVE for?

KLUBBER og IDRETTSLAG


Klubber eller idrettslag som eier eller har ansvar for drift og vedlikehold av ett eller flere anlegg og baner.


Dere vil ha full oversikt og historikk over arbeidet som er lagt ned i drift og vedlikehold, samt slitasjen på deres baner, og kan enkelt dokumentere og rapportere på bruk, slitasje og miljø

KOMMUNER


Kommuner eller større driftsorganisasjoner som eier og drifter ett eller flere anlegg og baner, eller der hvor drift og vedlikehold gjennomføres av klubbene som bruker banene.

Dere vil ha full oversikt over behovet for drift og vedlikehold, samt det arbeidet som legges ned på alle deres anlegg og baner. Dere kan sammenligne hvordan de ulike banene utvikles mtp bruk, slitasje, kostnader og miljø

AUTOMATISK VEDLIKEHOLDSPLANLEGGER; Behov basert på faktisk bruk, intervall eller dato

GJENNOMFØRT VEDLIKEHOLD; Ansvarlig person, tid, kostnad og dokumentasjon. Send påminnelser på mail eller sms

GRANULATREGNSKAP; nytt, gjenbrukt, forsvunnet, avhendet

VARSLING AV UJEVN BRUK OG SLITASJE; endre bruksmønster for å redusere driftskostnader og forlenge levetiden

FDV-DOKUMENTASJON; alt lagret i skyen, ivareta historikken

RAPPORTERING; Rapporter på kostnader, tid og miljø

Ønsker du en live demonstrasjon av DRIVE?

Løpene og historisk oversikt over vedlikeholdet som er gjennomført; tid, kostnader, dokumentasjon

— Ha, og dokumentere, kontroll
— Bruke fakta til å ta beslutninger
— Se forbedringspotensiale gjennom å sammenligne mellom ulike baner og anlegg

Automatisk opprettelse og varsling av vedlikeholdsoppgaver, både faste og egendefinerte

— Kontroll og dokumentasjon på at jobben blir varslet og håndtert, til riktig tid
— Dokumenter at vedlikeholdet er gjennomført i henhold til garanti og leverandørens anbefalinger
— Lag dine egne vedlikeholds- eller arbeidsoppgaver
— Ingen oppgaver glemmes (men må ikke gjennomføres)
— Deleger oppgavene til en eller flere ansvarlige, de får ukesplan på epost, og kan få epost og/eller sms med oppgaver de får delegert fortløpende

Hva slag oppgaver kan DRIVE passe på for deg og dine kolleger?

ADMINISTRATIVE OPPGAVER

– Bestille varer til kiosk
– Rapportering til anleggsregisteret
– Ukesrapport til Styret
– Informasjon til foresatte
– Regnskap over plastholdig innfyll

DRIFT

– Inspeksjon av elektrisk anlegg
– Service på traktor
– Spyling av dekket
– Snømåking
– Tømming av avfallsbøtter

VEDLIKEHOLD

– Dyprens av løpebane
– Harving og slodding
– Etterfyll av sand
– Påfyll av glykol
– Reparasjon av skadet klatrestativ

Analyse av slitasje med anbefaling og varsel om behov for vedlikehold, inspeksjon eller endret bruksmønster på banen

— Sikre at banen slites likt slik at levetiden på banen forlenges
— Redusere drifts og levetidskostnader på banen

Miljøregnskap og oversikt over det kunstige ifyllet på banen; hvor mye som er samlet opp, fylt på, gjenbrukt, avhendet eller er borte

— Dokumentere kontroll på granulatet
— Bruke fakta til å ta beslutninger
— Se behov for, eller effekten av tiltak, gjennom å sammenligne mellom ulike baner og anlegg

Lagring av alle dokumenter relatert til ditt anlegg, bane eller vedlikehold, tilgjengelig i skyen når du trenger det

— Tilgjengelighet, sporing og dokumentasjon
— Ivareta historikken til anlegg, bane og gjennomført vedlikehold

INTEGRERT KUNNSKAPSPORTAL

— Interaktiv og søkbar brukermanual for DRIVE
— Oppslagsverk med anbefalinger for gjennomføring av drift, vedlikehold og miljø for kunstgressanlegg
— Kontaktlister for leverandører av maskiner, utstyr og tjenester inne drift, vedlikehold og miljøtiltak
— Ofte stilte spørsmål og support fra TeBe Sport
— Innsending av ideér til nye funksjoner i DRIVE

Oversikt og visualisering av antall besøkende, spillere eller forbipasserende

Hvor mange er det som faktisk trener, når var de der og hvor mange var de? Hvor mange er det som bruker turstien eller skitrekket, og hvilken retning kommer de i fra? Hvor mange er det inne i hallen nå, hvor mange var det i gå, når kommer de og når går de? DRIVE vil presentere, dokumentere og rapportere på denne informasjonen.

Les mer om aktivitetsmåling her

DRIVE WebApp – når du jobber i felt

DRIVE kommer med sin egen WebApp, dvs et mobiltilpasset grensesnitt, tilgjengelig gjennom samme adresse, som har funksjoner og oppbygning utviklet av og for operatører som jobber i felt. Her får du tilgang til å både se, lukke, endre og lage nye vedlikeholdsoppgaver. Denne løsningen fungerer på alle telefoner og nettbrett.

Ønsker du demonstrasjon eller tilbud på DRIVE?

KONTAKT OSS HER