Driftsansvarlig i nederland dømt for forurensing basert på for høye utslippsverdier

Driftsansvarlig i nederland dømt for forurensing basert på for høye utslippsverdier

På 19.Desember 2019 ble driftselskapet Sportaal dømt for miljøforbrytelser pga for høye utslippsverdier fra kunstgressbaner med plastbasert ifyll som de har ansvar. Dette er den første dommen av sin type, og vil kunne ha konsekvenser for andre EU land, inkludert Norge.

I Nederland i dag er det 2000 kunstgressbaner med kunstig ifyll, mye likt antallet i Norge.

Saken viser ansvaret driftsansvarlig, baneeier og klubbene har for å ha et bevisst forhold, en dokumenterbar struktur og et aktivt fokus på dokumentasjon, kontroll, oppsamling og gjennbruk av kunstig plastbasert ifyll.

Les mer om saken i linken nedenfor (på engelsk)