Difi setter fokus på kunstgress som miljøproblem

Difi setter fokus på kunstgress som miljøproblem

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) setter fokus på kunstgress er en stor miljøutfordring. Både eiere, driftsorganisasjon, brukere og leverandørindustrien må bidra!

Difi vil i løpet av høsten 2019 publisere en veiledning om hvordan innkjøp kan gjøres best mulig.

Les mer her