Det har aldri vært enklere å måle, vise og dokumentere aktivitet og utnyttelse

Det har aldri vært enklere å måle, vise og dokumentere aktivitet og utnyttelse

Det å drive frem aktivitet er noe som mange av våre kunder jobber med daglig. Spennet er stort, fra organisert idrett på definerte anlegg, til turstier, parkeringsplasser, badeplasser og områder for aktivitet og friluftsliv. Fellesnevneren er aktivitet, opplevelser, mestring og det å ha det gøy…

Aktivitet bidrar til både inntekter og utgifter, det må planlegges og prioriteres, og det må finansieres. Hvor gir investeringene mest effekt? Hvor er det mest slitasje og behov for vedlikehold? Og er kapasiteten på hallen, parkeringsplassen eller skiløypa sprengt i spesielle perioder i året?

Ingen ting er bedre når man skal gjøre slike vurderinger, og ta slike valg, enn å basere dette på fakta. Reelle tall og målinger som samles inn og tilgjengeliggjøres automatisk, til både de som skal administrere og bruke området og anlegget. For de som ønsker å vite mer om disse produktene, les om aktivitet og utnyttelsesgrad her

Enkelt og tilgjengelig

Sammen med aktive kunder har vi jobbet med en ny løsning for å gjøre aktiviteten fra dine tellere enkelt tilgjengelig på Facebook eller deres nettsider. Denne er laget for alle som skal ferdes i skog og mark, for de som skal planlegge hvilken badeplass eller parkeringsplass de skal bruke, eller for de som bare er genuint interessert i hvor mange som ferdes i sitt nærområde eller på turstien som ditt idrettslag drifter.

Denne løsningen er en del av standardpakken når man kjøper PAXTellerne og kan enkelt administreres av dere som administratorer

Sentralidrettsanlegget AS har vært aktiv i utviklingen av denne nye løsningen og deres PAXtellere er offentlig tilgjengelig, ta en titt på deres live nettside her

Ønsker du mer informasjon eller et uformelt tilbud?

Kontaktinformasjon finner du her