Kategori: Uncategorized

Guide på registrering av aktivitet og utnyttelse

Vurderer dere å begynne å måle anleggsbruken i for eksempel fotballbaner, idrettshaller eller trimparker? Da kan denne guiden fra godeidrettsanlegg.no være hjelp på veien! Om guiden Guiden beskriver først hvorfor aktivitet i idrettsanlegg burde registreres, før den går videre til fremgangsmåter for å registrere aktivitet. Avslutningsvis følger erfaringer rundt aktivitetsregistrering, samt en liste med ulike…
Read more

Utstlippssøknad ute til høring

For å sikre en transparent drift og dokumenterte rammebetingelser, har TeBe Sport innlevert egen søknad for mottak, mellomlagring og prosessering av avhendede kunstgressbaner for sitt innendørs prosessanlegg. Les mer om dette på Statsforvalterens side her; https://www.statsforvalteren.no/nn/Trondelag/Horinger/2022/09/horing—tebe-sport-as—tillatelse-til-mottak-og-behandling-av-kunstgressbaner/

Det har aldri vært enklere å måle, vise og dokumentere aktivitet og utnyttelse

Det å drive frem aktivitet er noe som mange av våre kunder jobber med daglig. Spennet er stort, fra organisert idrett på definerte anlegg, til turstier, parkeringsplasser, badeplasser og områder for aktivitet og friluftsliv. Fellesnevneren er aktivitet, opplevelser, mestring og det å ha det gøy… Aktivitet bidrar til både inntekter og utgifter, det må planlegges…
Read more

Sirkulære ballbinger og nærmiljøanlegg blir til gode spilleflater og vår returordning gir ett helgrønt fotavtrykk

Over hele landet er det ballbinger og nærmiljøanlegg som for lengst har gått ut på dato. De har begynt å bli både utrivelige og mulig skadelige å bruke. Som oftest er bakgrunnen økonomiske eller praktiske hensyn, som høye kostnader for nytt kunstgress, eller usikkerhet og kostnad med å fjerne det gamle gresset. Gjennom Norges første…
Read more

Kunstgressbaner oppgraderes i høy hastighet for å møte miljømyndighetenes krav

1.juli 2021 så trådte nye krav fra Miljødirektoratet, for å hindre spredning av plastholding løst fyllmateriale, i kraft. Disse kan dere lese mer om her. Vi merker stor økning i idrettslag, klubber og kommuner over hele landet, som går til anskaffelse av kumfilter, spiller- og kjøresluser og skilt, for å nevne noe. Med en praktisk…
Read more

Kunstgress kan bidra til både visuelle og funksjonelle løft

Kan kunstgress være mer enn bare en fotballbane? Og kan man benytte kunstgress uten å kjenne en ubehagelig magefølelse knyttet til miljø og miljøkonsekvenser? Svaret på begge spørsmål er ja! Skal man dra gammelt og nytt kunstgress over én og samme kam? Det er mange meninger rundt bruk av kunstgress. Både som en kilde til…
Read more

Spennende samarbeid med Grafika om å telle turgåere i vårt langstrakte land

Grafika AS på Hamar leverer skilt og merking til turstier, aktivitets- og friluftsområder til idrettslag, kommuner og organisasjoner over hele landet. De er et naturlig kontaktpunkt når man skal planlegge og gjennomføre opprettelse av nye tur- og friluftsområder, samt oppgradering av eksisterende. Sammen med Grafika har vi videreutviklet vår PAXTeller til en Stiteller, som gjør…
Read more

Trøndelag fylkeskommune – Eksempel på utfylt sjekkliste for søknad om spillemidler (godeidrettsanlegg.no)

Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2020 nye retningslinjer for hvordan spillemidler til idrettsanlegg skal prioriteres. Fra nå skal de som søker om spillemidler i Trøndelag fylle ut en sjekkliste, og legge ved denne som et vedlegg til søknaden Les mer på godeidrettsanlegg.no

Vi tilbyr nå rens og vedlikehold av padeltennisbaner

Padeltennis er ett av de verdens mest voksende idrett i form av spilleflater og utøvere. Sporten har sitt opphav i Mexico, hvor Enrique Concuera bestemte seg i 1969 for å bygge om squashbanen som han hadde i hjemmet sitt med elementer fra tennis. Fra denne spede start har padel blitt et verdensfenomen, som kan eksemplifiseres…
Read more

Granulatsperre av resirkulert kunstgress for å møte Miljødirektoratets nye regler for plastholdig løst fyllmateriale

TeBe Sport er norges første tilbyder av bærekraftig avhending av utslitte kunstgressbaner. Vi har satt oss som mål om å jobbe i mot gjenbruk og materialgjenvinning av 100% av kunstgressbanene som vi tar i mot fra hele landet. Vårt nyeste produkt, lansert under merkevaren GreenMatter Granulatsperre, er en løsning for å møte Miljødirektoratets nye krav…
Read more