Ballbinger og nærmiljøanlegg

Rehabilitering av ballbinger – fokus på aktivitet og miljø

Ballbinger og nærmiljøanlegg er populære aktivitetsarenaer som skaper glede og aktivitet i nærmiljø over hele landet. Få idrettsflater har så konstant høy aktivitet, samtidig som levetiden ofte er 10-15 år og med minimalt med vedlikehold.

TeBe Sport har spesialisert seg på rehabilitering av ballbinger, nærmiljøanlegg og kunstgressbaserte idrettsflater. Vi tar ansvar for en bærekraftig og sirkulær håndtering av det gamle gresset, og installasjon av ny løsning som er tilpasset deres ønsker og krav mtp spillegenskaper, miljø, kostnader, installasjon og vedlikehold.

Tilpasses målgruppen

Våre løsninger tilpasses alder på brukere og  type aktivitet

Miljø i fokus

Vi kombinerer nye og sirkulære produkter for minimalt miljøfotavtrykk

Økonomi

Vi sørger for en løsning som har så lav investerings – og livstidskost som mulig

Bærekraft

Det gamle gresset vil materialgjenvinnes og bli en del av sirkulært kretsløp

Hva består et kunstgress-system av, og hva kan du velge i mellom?

Kunstgress er ikke bare kunstgress. Et kunstgress-system begynner med underlaget og avsluttes med sko med påmontert spiller. En leveranse består som et minimum av et hensiktsmessig kunstgress, hvor vi legger til elementer for å tilpasse til bruk og funksjon. Ulike prosjekter har ulike ønsker og behov og basert på deres input setter vi sammen en løsning som balanserer funksjon, miljø og økonomi.

Nedenfor er en oversikt over de ulike elementene som tilpasses basert på bruk og ønsker

Dempematter

Vi benytter nye eller sirkulære dempematter under gresset, for å sikre god demping som igjen gir gode spilleforhold og reduserer sannsynligheten for skader og ulykker. 

Kunstgress

Vi tilbyr både nytt og sirkulært kunstgress i våre prosjekter. Sirkulært gress betyr at det har vært i bruk i opp til 5-6 år, men har fortsatt 8-10 gode år igjen som aktivitetsflate. Men, er det funksjonelle eller operasjonelle krav som tilsier at nytt kunstgress er riktig løsning, så benytter vi oss av det!

Ifyll

Det er mange type ifyll tilgjengelig på markedet, både biologisk og plast/gummi-basert. Dette inkluderer både SBR, TPE, EPDM kork, kokos, hamp og olivenstein, for å nevne noen. Mange ballbinger leveres uten ifyll i det hele tatt. Dette bestemmer vi i dialog med dere

Sand

Sand benyttes for å få stabilitet i gresset, samtidig som det må ha god drenering. Alle våre prosjekter benytter sirkulær kvartssand, og mengden tilpasses type gress

Avhending av det gamle gresset

Ved rehabilitering må det gamle gresset avhendes på en forsvarlig måte. Vi tar ansvaret for at gresset blir resirkulert med så positivt miljøfotavtrykk som mulig.

Installasjon

Hos oss kan du velge om du vil installere selv, eller om vi skal gjøre det for dere. Vi kan levere komplette pakker som er enkle å montere sammen med vår oversiktlige installasjonsmanual

Vedlikehold

Nøkkelen til lang levetid og gode spilleforhold er vedlikehold. Vedlikeholdet tilpasses til type bruk, og kan være alt fra kosting, til harving og dyprens. Dette kan dere gjøre selv, eller leie inn en av våre partnere som har tilpasset utstyr.

Hva er mest brukt ved en rehabilitering?

Den mest vanlige løsningen for ballbinger og nærmiljøanlegg, som gir lavest miljøfotavtrykk og livsløpskost, er en løsning basert på

dempematte , kunstgress og sand

Da får man en fin robust spilleflate, tilpasset barn i alderen 4 til 14 år, med lang levetid, behov for lite vedlikehold og et lavt miljøfotavtrykk. Denne løsningen er kostnadseffektiv og  kan oppsummeres som

1

GODE SPILLEFORHOLD

Meget god løsning for aktivitet, lek og spill tilpasset barn i alderen 4 til 14 år. Gir et allsidig underlag for både fotball, basket, bandy og generell lek.

2

LANG LEVETID OG BEHOV FOR LITE VEDLIKEHOLD

Sanden har høy vekt og holder seg i ro gresset. Løsningen krever lite påfyll og vedlikeholdet er primært kosting og fjerning av overflate-avfall som løv, papir, store steiner og annet som ikke naturlig høre hjemme på spilleflaten.

3

LITE MILJØFOTAVTRYKK

Sandfylt kunstgress, spesielt basert på sirkulære materialer, er et godt valg for miljøet. Ingen CO2e har blitt sluppet ut da alt allerede er produsert opp. Ikke trenger man å fylle på ifyllsmateriale, og heller ikke har man utfordringen med at ifyllet forlater spilleflaten og bidrar utslipp av mikroplast.

Ønsker du mer informasjon eller tilbud?

Har du mulighet, velg sirkulære materialer!

Det beste for miljøet er ubestridt at dempematter, gress, sand og ifyll har så lang levetid som mulig. Våre sirkulære materialer kommer derfor fra kunstgressbaner brukt til fotball, og er vurdert og håndplukket for gjenbruk.  Den positive effekten av en ballbinge, rehabilitert med gjenbrukt dempematte, kunstgress og sand, kan oppsummeres som

Samme spilleopplevelse

Lavere pris

Laver utslipp av CO2e

Les mer om vår tjeneste og teknologi her