Bærekraftig styring av undervarme til kunstgress – Field Smart

Bærekraftig styring av undervarme til kunstgress – Field Smart bruker værdata til å redusere energikosten

Undervarme til kunstgress er en veletablert løsning for å oppnå baner med gode spilleforhold til både topp og bredde, gjennom en lang og varierende vinter. Men, mange har erfaring med at dette verktøyet er forbundet med betydelig antall timer og store og uforutsette kostnader som ofte leder til man rett og slett ikke orker eller tør å bruke undervarme. Resultatet av dette kan være økt sannsynlighet for skader på spillerne, redusert aktivitet eller skader på kunstgresset ved bruk og vedlikehold.

Været styrer alt, også undervarmen

De fleste løsninger for undervarme styres i dag av sensorer installert på ulike steder på banen. Disse sensorene måler en endring i temperatur og automasjonssystemet vil øke eller senker mengden energi som påføres banen.

Men, på grunn av at det tar tid å få varmen til å både stige og synke i selve banen, også kjent som en tidsforsinkelse. Denne tidsforsinkelsen er forskjellig fra bane til bane, og det er for sent å begynne å gjøre endringer på energien når sensorene allerede har rapportert at temperaturen har endret seg. Løsningen er å benytte fremtidig værdata til å gjøre endringer, slik at riktig mengde energi er tilført eller fjernet, akkurat når behovet er der.

Field Smart – Kostnadseffektiv i både kjøp, installasjon og drift

Field Smart er utviklet for at klubber i både bredde og topp skal ha mulighet til å ha gode spilleforhold både sommer og vinter, til en tidsbruk og kostnad som er så lav som mulig

Hvorfor velge Field Smart?

MARKEDSLEDENDE ENERGIEFFIKTIVITET

– Benytter nåværende og fremtidige værforhold for å sikre at banen tilføres varme når behovet er der.

-Automatisk tilpasning til anleggets unike termodynamikk-profil

REDUSER PRISEN PER KW/H

Reduserer prisen per kW/h du betaler til din energileverandør ved at reguleringen skjer jevnt, uten behov for store energitopper

FUNKSJONSRIK

-Tidsplanlegging
-Frostsikring
-Regulering av overflatetemperatur
++

ENKEL INSTALLASJON

Enkel integrasjon i eksisterende anlegg uavhengig av undervarmeleverandør

Felles mål om høy aktivitet og bærekraftig drift og vedlikehold

Redusert energibruk, økt utnyttelsesgrad og redusert slitasje er viktige elementer i bærekrafts- og livsløpskostnadene til en kunstgressbane. Dette er spesielt gjeldende for en bane med undervarme. Dersom en bane kan holdes isfri gjennom vinteren, ved å benytte så lite energi som mulig, vil både spillere, driftsavdeling, lommebok og miljøet komme vinnende ut av det.

Med dette som bakteppe har TeBe Sport og Guard Automation, utviklerne av Field Smart, inngått et samarbeid hvor vi i fellesskap skal bidra til å redusere energiforbruket og øke utnyttelsesgraden av en ny eller eksiterende kunstgressbane med undervarme.

Flat energikurve er bedre enn høye topper

Høye driftskostnader skyldes som oftest at styringen av undervarmen må gjøres eller konfigureres manuelt. Dette er en oppgave som er meget tidkrevende og tidvis komplisert, og driftsmannskap må legge mye tid og «hodet på blokka» for å styre anlegget med mål om spilleklare baner.

Energikostnaden til anlegget, det vil si prisen per kW/h, bestemmes av hvordan du trekker energi fra strømnettet. En flat energikurve gir lavere pris per kW/h enn en kurve med høye topper. Dette betyr at når banemannskapet, eller det eksisterende sensorbaserte styringssystemet, har blitt overrumplet av været og må «gi gass» på anlegget for å klargjøre til kamp eller trening, skyter prisen på kW/h i været.

En digital tvilling av både nye og gamle baner

Field Smart kan installeres på alle eksisterende eller nye anlegg med undervarme, og en smart hjerne integreres med varmesystemets styring. Dette er både kjapt og enkelt, og kan gjøres uavhengig av leverandør. Optimalt effektpådrag formidles til reguleringsventil, uten å bry seg om en eneste sensor.


I denne hjernen befinner det seg en unik digital tvilling av din bane, som forteller noe om hvordan din bane, og de ulike delene og områdene av banen oppfører seg når de varmes opp og kjøles ned. Ved hjelp av denne digitale tvillingen, og fremtidig temperatur- og værforhold, vil Field Smart styre anlegget for å bruke minimalt med energi for å oppnå en isfri og spilleklar bane, til da en så lav kostnad som mulig.

Skagerak Arena – ODDs Ballklubb

På Skagerak Arena har Field Smart siden 2019 jobbet kontinuerlig med å holde banen på 2 grader for å hindre at både banen og padden blir hard eller fryser. Hvis dette skjer, tar det dagevis med oppvarming og høy energibruk for å klargjøre til kamp og trening igjen. I 2018 hadde ODD strømkostnader på 1 000 000 kroner på Skagerak Arena, mens i 2019 endte regningen på 420 000 kroner. Reidar Midtgaard, driftsjef og banemester ved Skagerak Arena, trenger ikke lenger å stå opp om natten for å sjekke tilstanden på banen, en annen heldig bi-effekt i tillegg til de reduserte kostnadene.

På Skagerak Arena har Field Smart siden 2019 jobbet kontinuerlig med å holde banen på 2 grader for å hindre at både banen og padden blir hard eller fryser. Hvis dette skjer, tar det dagevis med oppvarming og høy energibruk for å klargjøre til kamp og trening igjen.

I 2018 hadde ODD strømkostnader på 1 000 000 kroner på Skagerak Arena, mens i 2019 endte regningen på 420 000 kroner. Reidar Midtgaard, driftsjef og banemester ved Skagerak Arena, trenger ikke lenger å stå opp om natten for å sjekke tilstanden på banen, en annen heldig bi-effekt i tillegg til de reduserte kostnadene.

La oss regne ut hva du kunne ha spart!

Field Smart inneholder en programvare som benytter avanserte algoritmer og værdata til å styre sirkulasjonspumpene til undervarmen. På grunn av dette kan vi regne ut, basert på enkel informasjon om banen, samt historisk værdata, hva året i fjor ville kostet deg dersom Field Smart ville styrt undervarmen på deres kunstgressbane. Denne energi- og kostnadsrapporten er den enkleste måten å vurdere om Field Smart passer for dere, og ikke minst, hvor fort løsningen hadde tjent seg inn igjen.

Kontaktinformasjon finner du her

Integrert i DRIVE eller en standalone applikasjon

En helhetlig og systematisk arbeidsprosess og kultur rundt drift og vedlikehold er viktig for å sikre gode bruksegenskaper og lave livsløpskostnader. Field Smart kan derfor leveres integrert i DRIVE, TeBe Sports programvare for bærekraftig drift og vedlikehold av idrettsflater, eller selvsagt også som en standalone skybasert løsning. Grensesnittet er designet for å være intuitiv og enkel å bruke, og kommer selvsagt tilpasset for visning på både smarttelefoner og nettbrett, i tillegg til pc og laptoper.

Les mer om DRIVE her

Ønsker du å vite mer om mulighetene?