Avhending av kunstgress

Bærekraftig avhending, gjenbruk og
resirkulering av kunstgressbaner

Utslitte kunstgressbaner har blitt en av våre tids største uadresserte miljøproblem. TeBe Sport har utviklet verdens første kommersielle separasjonsløsning for gjenbruk og resirkulering av 100% av en kunstgressbane. Her vil opprulling og separasjon kunne skje på banen, eller ved ett av våre mottak, og ut av prosessen kommer rene råvarer som kan gjenbrukes og resirkuleres.

Hva er utfordringene med utslitte kunstgressbaner?

De siste 20 årene har bruken av kunstgress skutt i været, over hele verden. En kunstgressbane inneholder store mengde sand, gummi og plastikk, og når banen er utgått er den å regne som et miljøavfall. Med en gjennomsnittlig levetid på 10-12 år, blir volumet av miljøavfall som må håndteres betydelig.

 

UTSLIPP AV KLIMAGASSER FRA UTSTRAKT BRUK AV TUNGTRANSPORT

I dag sendes mye av kunstgresset til Danmark. For én 11er bane betyr dette at 10-12 semitrailere sammen kjører tusenvis av kilometer, slipper ut store mengder klimagasser og reduserer sikkerheten på Norske veier. Om ikke dette er nok, samme mengde tungtransport brukes for å frakte nye sand, ifyll og dempematter tilbake til den nye banen som skal legges.

STORE KOSTANDER FOR AVHENDING OG KJØP AV NYE RÅVARER

Å levere en kunstgressbane til avhending eller deponering er i dag dyrt. Gate fees og transport utgjør mange hundre tusen, samtidig må bane-eier kjøpe igjen nye råvarer som sand, ifyll og dempematter til den nye eller eksisterende baner.

ØKT FORBRUK

Dersom man ikke gjenbruker råvarene fra kunstgressbanen, vil man måtte kjøpe nytt, som igjen bidrar til unødvendig forbruk av naturressurser som sand og produksjon av nytt ifyll som SBR og EPDM

TAPT VERDISKAPING

Store verdier og konkurransekraft sendes ut av landet, puttes på deponi og brennes. Råvarene fra separasjonen er viktig for å sikre gode vilkår og konkurransekraft for vår produksjonsindustri

For å adressere dette, har vi utviklet verdens første kommersielle separasjonsløsning for kunstgress,
 og tilbyr opprulling og avhending over hele landet

Resultatet av tjenesten vil være redusert miljøavtrykk for avhending og reduserte kostnader for baneeier

Våre Tjenester

Tjenesten leveres over hele landet, i tett samarbeid med kunstgressleverandører, kommuner, klubber og norsk produksjonsindustri. Vårt mål er å redusere miljøkonsekvensene, redusere kostnadene og gi våre kunder trygghet og dokumentasjon på at deres baner er avhendet forsvarlig.

AVHENDING VED REHABILITERING AV BANER

Vi tar ansvar for opprulling av gammelt kunstgress, separering på stedet og tilrettelegging for gjenbruk av materialene på eventuell ny eller andre lokale baner

RENS OG SEPARASJON AV LØSMASSER

vi henter og tar i mot løsmasser bestående av SBR/EPDM og sand, renser disse og legger ifyllet ut igjen på banen hvis ønskelig.

SEPARERING AV OPPRULLET GRESS FRA DEPONI ELLER ANLEGGSOMRÅDER

Vi drar ut, henter eller tar i mot større eller mindre mengder opprullet kunstgress, fra deponi, midlertidige lager eller som benytt

LEVERING AV DEMPEMATTER, PLASS-STØPT ELLER FORHÅNDSPRODUSERTE

Separert SBR brukes til å produsere opp dempematte til nye kunstgressbaner. Da enten at vi plass-støper før ny bane legges, eller at vi leverer forhånds-støpte matter

Se en liten film om utviklingen av LOKI, vår egen separasjonsteknologi

Videoarkiv

Her ser dere videoer av ulike deler av avhendingsprosessen

Hydrauliske føtter for enkel av- og pålassing

Se filmen her

Sidelasting av kunstgressruller

Se filmen her

Rullene rulles automatisk ut før tømming

Se filmen her

Rene tomme ruller mates ut

Se filmen her

SBR fra matten, før det blir renset, tørket og pakket i big-bag

Se filmen her

SBR etter gjennomført rens, tørking og separasjon

Se filmen her

Hva tilbyr vi?

Våre tjenester leveres med mål om å verne om miljø og økonomi, samtidig som kunde har full kontroll på sin eiendel og avhendingen av denne.

MOBIL LØSNING – SEPARASJON PÅ BANEN

Kunstgresset separeres på banen eller anleggsområdet

REDUSERT BRUK AV TUNGTRANSPORT

Behovet for tungtransport både for å kjøre gammel bane bort og nye materialer til banen, fjernes eller betydelig reduseres

GJENBRUK AV SAND OG IFYLL PÅ EKSISTERENDE ELLER NYE BANER

Spar både penger og miljøet ved at råmaterialene fra banen, som sand og ifyll brukes på ny eller eksisterende baner

REDUSERTE KOSTNADER FOR AVHENDING, TRANSPORT  OG KJØP AV NYE RÅVARER

Reduser kostandene for avhending, transport og gjenkjøp av materialer med opp til 50% i forhold til dagens etablerte løsninger

MILJØRAPPORT ETTER ENDT PROSJEKT

Du får en bærekrafts-rapport som dokumenterer avhendingen, gjenbruket og resirkuleringen av råvarene. Alt er tilgjengelig og transparent for våre kunder

RÅVARER RESIRKULERES OG GJENBRUKES AV NORSK INDUSTRI

Gi lokal industri tilgang til lokale råvarer, styrker både konkurransekraft og verdiskapning for samfunnet

Hvor rene blir våre råvarer?

De viktigste parametrene for tilrettelegge for gjenbruk og resirkulering er hvor tørt det er, og hvor lite forurensning det er.  Gjennom vår LOKI teknologi, og årelang testing, har vi knekt koden

Mindre enn 0,1% forurensning på sand

Mindre enn 0,25% forurensning på innfyllet

Mindre enn 1% fuktighet på alle råvarer

Hvordan jobber vi?

Tjenesten leveres over hele landet, i tett samarbeid med kunstgressleverandører, kommuner, klubber og norsk produksjonsindustri. Vårt mål er å redusere miljøkonsekvensene, redusere kostnadene og gi våre kunder trygghet og dokumentasjon på at deres baner er avhendet forsvarlig.

1

KONTAKT OSS MED DITT PROSJEKT

Kontakt oss med ditt prosjekt, stort eller lite. Jo bedre tid vi har på å planlegge, jo bedre blir løsningene!

2

I FELLESSKAP PLANLEGGER VI SEPARASJON OG GJENBRUK

Vi finner og planlegger for beste løsning både for å redusere miljøavtrykket, redusere kostnader og maksimal gjenbruk

3

AVHENDING I HENHOLD TIL AVTALE
 OG PRIS

Prosjektet gjennomføres som avtalt, på tid og kost. Dokumentasjon får du etter prosjektet er over, og gir full innsyn og informasjon rundt avhending og skjebnen til råmaterialene

Kontakt oss med ditt prosjekt

Vi står  parate til å svare på spørsmål,  store eller små, og er klare til å planlegge prosjektene  dere måtte ha i forhold til avhending ved rehabilitering av kunstgress, håndtering av løsmasser eller mottak av gress fra deponi