Forfatter: larsans

Vi tilbyr nå rens og vedlikehold av padeltennisbaner

Padeltennis er ett av de verdens mest voksende idrett i form av spilleflater og utøvere. Sporten har sitt opphav i Mexico, hvor Enrique Concuera bestemte seg i 1969 for å bygge om squashbanen som han hadde i hjemmet sitt med elementer fra tennis. Fra denne spede start har padel blitt et verdensfenomen, som kan eksemplifiseres…
Read more

Granulatsperre av resirkulert kunstgress for å møte Miljødirektoratets nye regler for plastholdig løst fyllmateriale

TeBe Sport er norges første tilbyder av bærekraftig avhending av utslitte kunstgressbaner. Vi har satt oss som mål om å jobbe i mot gjenbruk og materialgjenvinning av 100% av kunstgressbanene som vi tar i mot fra hele landet. Vårt nyeste produkt, lansert under merkevaren GreenMatter Granulatsperre, er en løsning for å møte Miljødirektoratets nye krav…
Read more

Bærekraftig mottak og gjenbruk av ballbinger og nærmiljøanlegg

Fokuset på å sikre at kunstgresset og dets ifyll skal gjenbrukes og materialgjenvinnes er like stort for nærmiljøanlegg som for bare storekunstgressbaner. Sand og ifyll må separeres ut, renses, separeres og pakkes i big-bags, slik at det er klart for gjenbruk på nye eller eksisterende anlegg. Matten kan materialgjennvinnes og kan da ende opp i…
Read more

Bestillerkompetanse – hvordan oppnå en bærekraftig avhending av kunstgress?

TeBe Sport har siden 2019 jobbet med å utvikle teknolgi, produkter og tjenester for å utvikle en mer bærekraftig avhending av kunstgress. Dette inkluderer alle deler av prosessen, fra banen rulles opp og fraktes bort, til råvarene fra kunstgresset er re-introdusert i et kontrollert og sirkulært livsløp. I denne prosessen har vi gått opp stien…
Read more

Etter nesten to år med planlegging er nå en norsk løsning for bærekraftig avhending av kunstgress en realitet

Mai 2021 tok vi i mot verdens første mobile prosessanlegg for å prosessere, gjenbruke og resirkulere 100% av en utslitt kunstgressbane. LOKI hadde sin signingsferd på Notodden og jobbet seg gjennom tonn på tonn med kunstgressruller, før den flyttes videre til neste operasjon. Med LOKI kan banene prosesseres lokalt, ifyllet (sand og gummigranulat/kork/olivenstein/hamp) renses, tørkes,…
Read more

Nesten 30% av årlig utslipp av mikroplast er fra kunstgress, men forbrukerne fokuserer primært på plast

Kilde: forskning.no Nesten tre fjerdedeler av mikroplasten i Norge kommer fra bildekk. Den oppstår enten som dekkslitasje på veiene eller fra granulat på kunstgressbaner. Folk flest, derimot, de er mest opptatt av plastemballasje. I virkeligheten er det helt andre steder mikroplasten kommer fra. Konsulentselskapet Mepex har nettopp levert en ny rapport på oppdrag fra Miljødirektoratet…
Read more

NTNU SIAT og TeBe Sport samarbeider om utvikling av løsning for økt gjenbruk og resirkulering av norske kunstgressbaner

NTNU SIAT og TeBe sport har startet opp et forskningsprosjekt, med støtte fra Trøndelag fylkeskommune, med mål om å utvikle en praktisk metode for å vurdere restkvaliteten til en kunstgressbane og dets innfyll. Resultatet av dette prosjektet vil være økt gjenbruk av både kunstgressmatten, dempematten, sanden og gummigranulatene. Bakgrunn for prosjektet Kunstgress har blitt ett…
Read more

Nye regler for håndtering av plastholdig løst fyllmateriale (SBR/TPE/EPDM) er nå vedtatt

Den lenge diskuterte forskriften fra Miljødirektoratet som omhandler nye regler for håndtering av plastholdig innfyll på idrettsbaner er nå vedtatt av Stortinget, og trer i kraft fra 1.juli 2021. Man antar at kunstgressbanene er en av Norges største enkelt-kilder til utslipp av mikroplast, som skyldes at det plastbasert granulatet (SBR/TPE/EPDM) forsvinner ut i naturen og…
Read more

TeBe Sport har oppnådd ISO-14001 sertifisering for sitt Miljøledelsessystem

TeBe Sport har satt seg noen spenstige mål om å sikre kvalitet i alle ledd, være ansvarlig for idrettsglede og for å drive frem bærekraftige løsninger for menneske og miljø. For å gjøre dette må vi jobbe systematisk for å utnytte alle våre ressurser maksimalt, samt utvikle og levere produkter og tjenester som bidrar til…
Read more

Kongsberg kommune digitaliserer sine idretts- og aktivitetsflater

Kongsberg kommune og TeBe Sport samarbeider om å digitalisere og automatisere måling av hvordan innbyggerne i Kongsberg bruker og utnytter tilgjengelige aktivitets- og idrettsanlegg.  Løsningen vil automatisk telle, måle og analysere aktiviteten på en rekke aktivitets- og idrettsflater i Kongsberg Kommune. Målet er å automatisk samle inn informasjon om hvordan brukerne utnytter og beveger seg…
Read more