Måned: august 2022

Guide på registrering av aktivitet og utnyttelse

Vurderer dere å begynne å måle anleggsbruken i for eksempel fotballbaner, idrettshaller eller trimparker? Da kan denne guiden fra godeidrettsanlegg.no være hjelp på veien! Om guiden Guiden beskriver først hvorfor aktivitet i idrettsanlegg burde registreres, før den går videre til fremgangsmåter for å registrere aktivitet. Avslutningsvis følger erfaringer rundt aktivitetsregistrering, samt en liste med ulike…
Read more

Utstlippssøknad ute til høring

For å sikre en transparent drift og dokumenterte rammebetingelser, har TeBe Sport innlevert egen søknad for mottak, mellomlagring og prosessering av avhendede kunstgressbaner for sitt innendørs prosessanlegg. Les mer om dette på Statsforvalterens side her; https://www.statsforvalteren.no/nn/Trondelag/Horinger/2022/09/horing—tebe-sport-as—tillatelse-til-mottak-og-behandling-av-kunstgressbaner/