Måned: mars 2022

Sirkulært kunstgress til discgolfbaner over hele landet

Discgolf er en av idrettsgrenene som vokser mest i Norge og baner popper opp i hele landet. På verdensbasis er det i dag ca 13 000 baner, og det bygges over 5 baner hver eneste dag. Dette er en aktivitet hvor man med lave investeringskostnader, konverterer friluftsareal, skog og mark til områder for spennende utendørsaktiviteter…
Read more

Vi øker vår effektivitet på utlegging av granulat

For å kunne lever bedre tjenester, kjappere og til bedre priser, har vi til 2022 sesongen gått til anskaffelse av to nye utlegger-maskiner. Dette vil halvere tiden vi bruker på å legge ut granulat, som igjen betyr kortere nedstenging av anlegget, mindre dieselforbruk, og selvsagt, halverte kostnader. Effektiv utlegging kombinert med sirkulær SBR TeBe Sport…
Read more

Trøndelag fylkeskommune – Eksempel på utfylt sjekkliste for søknad om spillemidler (godeidrettsanlegg.no)

Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2020 nye retningslinjer for hvordan spillemidler til idrettsanlegg skal prioriteres. Fra nå skal de som søker om spillemidler i Trøndelag fylle ut en sjekkliste, og legge ved denne som et vedlegg til søknaden Les mer på godeidrettsanlegg.no