Måned: august 2021

Granulatsperre av resirkulert kunstgress for å møte Miljødirektoratets nye regler for plastholdig løst fyllmateriale

TeBe Sport er norges første tilbyder av bærekraftig avhending av utslitte kunstgressbaner. Vi har satt oss som mål om å jobbe i mot gjenbruk og materialgjenvinning av 100% av kunstgressbanene som vi tar i mot fra hele landet. Vårt nyeste produkt, lansert under merkevaren GreenMatter Granulatsperre, er en løsning for å møte Miljødirektoratets nye krav…
Read more

Bærekraftig mottak og gjenbruk av ballbinger og nærmiljøanlegg

Fokuset på å sikre at kunstgresset og dets ifyll skal gjenbrukes og materialgjenvinnes er like stort for nærmiljøanlegg som for bare storekunstgressbaner. Sand og ifyll må separeres ut, renses, separeres og pakkes i big-bags, slik at det er klart for gjenbruk på nye eller eksisterende anlegg. Matten kan materialgjennvinnes og kan da ende opp i…
Read more