Måned: januar 2020

Trondheim Kommune kartlegger miljøtiltak på 23 av sine helårsbaner

Trondheim Kommune har inngått et samarbeid med TeBe Sport for å utarbeide kartleggingsrapporter for 23 helårsbaner i Kommunen. Målet er å identifisere, kvantifisere og foreslå kostnadsoptimale  løsninger som vil holde granulatet der det hører hjemme, på banen. Gjennom disse kartleggingsrapportene vil klubbene og baneeier få en lettfattelig oversikt over nødvendige og praktiske tiltak for å…
Read more

Driftsansvarlig i nederland dømt for forurensing basert på for høye utslippsverdier

På 19.Desember 2019 ble driftselskapet Sportaal dømt for miljøforbrytelser pga for høye utslippsverdier fra kunstgressbaner med plastbasert ifyll som de har ansvar. Dette er den første dommen av sin type, og vil kunne ha konsekvenser for andre EU land, inkludert Norge. I Nederland i dag er det 2000 kunstgressbaner med kunstig ifyll, mye likt antallet…
Read more