Velkommen til 

TeBe Sport

Vedlikehold og drift av idrettsanlegg

Med fokus på drift, miljø og idrettsglede

TeBe Sport er et av Norges eldste fagmiljø på vedlikehold og drift av kunstgressbaner. Vi tilbyr produkter og tjenester som sikrer god økonomisk drift, redusert påvirkning på miljøet og idrettsglede for alle på og utenfor banen

Kvalitet i alle ledd

Alle våre produkter, tjenester og prosesser skal sikre effektiv ressursutnyttelse, levert i henhold til avtale og forventning, til en avtalt pris

Ansvarlig for idrettsglede

Vi skal på vegne av eiere og brukere av våre idrettsanlegg forutse, avdekke og gjennomføre tiltak for å sikre at det skal være trygt og godt å være på idrettsbanen

Bærekraftige løsninger for menneske og miljø

Alle våre produkter og tjenster, i dag og i fremtiden, skal lede til redusert fotavtrykk og belastning både for miljøet, økonomien og brukerne

Vi kan kunstgressbaserte aktivitetsflater

Vi tilbyr et stort spekter av produkter og tjenester, alt innen installasjon, drift, vedlikehold og avhending av kunstgressbaserte idretts- og aktivitetsflater. Nedenfor finner dere en oversikt over våre løsninger

Drift og vedlikehold av kunstgress

Vi gjennomfører vedlikehold på over 250 idrettsanlegg hver år, og har gjort det siden2007. Vår jobb er å forlenge levetiden, redusere driftskostnadene og øke idrettsgleden for alle deltagere og besøkende. Vi leverer alt fra dyprens og harving, til reparasjoner og utlegging av nytt ifyll


Les mer

Rehabilitering av ballbinger og Nærmiljøanlegg

Vi har spesialisert oss på rehabilitering av ballbinger, nærmiljøanlegg og kunstgressbaserte idrettsflater. Vi tar ansvar for en bærekraftig og sirkulær håndtering av det gamle gresset, utarbeidelse og installasjon av ny løsning, alt med fokus på gode spillegenskaper, miljø og kostnade

Les mer

Bærekraftig avhending av kunstgress

TeBe Sport er eneste norske leverandøren av bærekraftig avhending, gjenbruk og materialgjenvinning av kunstgress. Vår oppgave er å  redusere miljøkonsekvensene, redusere kostnadene og gi våre kunder trygghet og dokumentasjon på at deres baner er avhendet forsvarlig

Les mer

Sensorer og programvare for måling av aktivitet og utnyttelse

TeBe Sport har utviklet et sett med kosteffektive sensorer for å hjelpe eiere og driftere til å AUTOMATISK måle, ANALYSERE og DOKUMENTERE bruk, besøk og unyttelse av store og små anlegg og idrettsflater, ute eller inne. Om du har en flerbrukshall, badeplass, skiløype, discgolfbane eller sherpatrapp, så kan vi hjelpe deg med å dokumentere fakta rundt bruk og utnyttelse

Les mer

Padeltennis – Norges nye folkesport

Padeltennis er den sporten som vokser raskest på verdensbasis, Norge inkludert. Vi har sammen med en av verdens største produsenter av padelbaner, utviklet en serie med baner tilpasset Norske forhold . De er gode å spille på, har lang levetid, krever lite vedlikehold og som balanserer forholdene mellom robusthet og visuell fremtoning

Les mer

Digitalisering av idrettsanlegg

Et SMART IDRETTSANLEGG kombinerer teknologi, fornuft og praktisk sans og  bidrar til effektive prosesser, gode spilleropplevelser til minst mulig kost, uten at du selv må være på alerten hele dagen. Vi tilbyr ulike løsninger for å ha kontroll på kostnader og oppgaver innen undervarme, slitasje, vedlikehold, miljøregnskap og renhold

Les mer

Produkter for å hindre eller redusere granulatsvinn

Vi har utviklet et sett med verktøy og løsninger for både å hindre at granulat kommer på avveie, men også får å samle opp dersom det kommer ut av et kontrollert system. Vi leverer filter for sluk, spillere og kjøretøy, skilt for å informere, samt granulatsuger for å samle opp granulat som ligger i terrenget rundt banen.

Les mer

Har dere behov for å fjerne eller bytte ifyllet, mens gresset blir liggende igjen?

Les mer her

Mye spennende som skjer

Ønsker du å se hvordan vi jobber, hvem vi jobber med eller hva som rører seg i bransjen?

Sirkulært kunstgress på landets første driving range for discgolf i Sandnes

Sandnes Disck Golf Klub har åpnet Norges første driving range og klubbhus for Discgolf. Dette unike anlegget gir muligheter for både store og små, amatører og profesjonelle, til å forbedre[…]

Read more

Etablering av TeBe Sport Ålgård

Vi er veldig glade og stolte over å kunne ønske TeBe Sport Ålgård velkommen som det nyeste tilskuddet til TeBe-familien. Sammen med våre dyktige kolleger Preben, Stian og Tor Reidar,[…]

Read more

Effektiv løsning for å beholde gresset og bytte ifyllet

I mange prosjekter kan det være den beste løsningen å separere fyllmaterialet fra kunstgresset mens banen fortsatt ligger på plass. Dette kan være fordi sand og/eller granulatet skal byttes ut,[…]

Read more

Avhending, gjenbruk og materialgjenvinning av kunstgress

Som først i verden, tilbyr vi nå en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning for avhending og separasjon av kunstgress og tilhørende forurensede masser. Vi tar ansvar for at kunstgresset blir en del av et sirkulært livsløp, og at det blir gjenbrukt eller materialgjenvunnet så langt det lar seg gjøre.

Les mer om avhending av kunstgress her

Vi jobber strukturert med miljøledelse

DRIVE – Din digitale banemester

Skybasert verktøy for alle som driver med drift og vedlikehold av anlegg og idrettsflater. Bidrar til redusere driftskostnader, forlenget levetid og redusert miljøavtrykk for ditt anlegg, din bane eller idrettsflate!

Les mer om DRIVE og meld din interesse her

Aktivitestmåling og utnyttelsesgrad

Sensorer og programvare for automatisk telling av besøkende og brukere, som input til praktiske, operasjonelle eller politiske prosesser

Les mer om utnyttelse og aktivitet her
La anlegget jobbe for deg

Vi utvikler og leverer SMARTE IDRETTSANLEGG

Å ha full kontroll over hva som skjer på et idrettsanlegg 24/7 er tilnærmet umulig; Lys, undervarme, slitasje, vedlikehold, miljøregnskap og renhold.

Resultatet blir ofte at ansatte og frivillige må bruke uhensiktsmessig mye av egen tid og av klubbens penger å sikre gode spilleropplevelser for medlemmene. Et SMART IDRETTSANLEGG kombinerer teknologi, fornuft og praktisk sans og selv sikrer gode spilleropplevelser, til minst mulig kost, uten at du selv må være på alerten hele dagen.

Vi kan godt vedlikehold!

Vedlikehold er et av de viktigste tiltakene man gjør for å redusere driftskostnader, forlenge levetiden og sikre at hverken miljø eller mennesker tar skade. Les mer om HVORFOR GJØRE VEDLIKEHOLD, hvilke VERKTØY vi benytter og hvilke PRODUKTER TeBe Sport tilbyr

HVORFOR VEDLIKEHOLD?

Det enkle svaret er for å forlenge levetiden, redusere kostnadene og øke idrettsgleden

VÅR VERKTØYKASSE

Et anlegg trenger flere typer verktøy og tjenester for å opprettholde funksjon og sikre gode spilleropplevelser

PRODUKTKATALOG

Vi tilbyr en rekke tjenester og produkter, i tillegg til komplette sesongpakker, som er resultatet av erfaring fra vedlikehold og arbeid på tusenvis av kunstgressbaner